kích thủy lực 1 chiều Tecpos - Korea (single acting - cylinders)

Xuất xứ: Tecpos - Made in Korea

Tải trọng làm việc: 5 tấn - 100 tấn

Hành trình làm việc tiêu chuẩn: 50mm, 100mm, 150mm, 200mm

Chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO) do phòng thương mại và công nghiệp Korea cấp.

Chứng nhận chất lượng sản phẩm (CQ) do nhà sản xuất Tecpos - Korea cấp.

Thời gian giao hàng: 1-3 ngày kể từ ngày đặt hàng.

Bảo hành: 24 tháng.

Giao hàng: Tận nơi.

Giá: Liên hệ

MASP : 0932182327

Model: TS Serial

Bản vẽ kỹ thuật kích thủy lực 1 chiều (single acting cylinder) của nhà sản xuất Tecpos made in Korea:

Thông số kỹ thuật các loại kích thủy lực một chiều theo từng hành trình nâng của nhà sản xuất Tecpos made in Korea:

Từ khóa tìm kiếm: kích thủy lực, kích thủy lực tecpos, kích thủy lực korea, kích thủy lực 1 chiều, kích thủy lực 1 chiều tecpos, kích thủy lực 1 chiều korea, kích thủy lực 5 tấn, kích thủy lực 1 chiều 5 tấn, kích thủy lực tecpos 5 tấn, kích thủy lực 1 chiều tecpos 5 tấn, kích thủy lực 10 tấn, kích thủy lực 1 chiều 10 tấn, kích thủy lực tecpos 10 tấn, kích thủy lực 1 chiều tecpos 10 tấn, kích thủy lực 20 tấn, kích thủy lực 1 chiều 20 tấn, kích thủy lực tecpos 20 tấn, kích thủy lực 1 chiều tecpos 20 tấn, kích thủy lực 30 tấn, kích thủy lực 1 chiều 30 tấn, kích thủy lực tecpos 30 tấn, kích thủy lực 1 chiều tecpos 30 tấn, kích thủy lực 50 tấn, kích thủy lực 1 chiều 50 tấn, kích thủy lực tecpos 50 tấn, kích thủy lực 1 chiều tecpos 50 tấn, kích thủy lực 100 tấn, kích thủy lực 1 chiều 100 tấn, kích thủy lực tecpos 100 tấn, kích thủy lực 1 chiều tecpos 100 tấn,

Model tìm kiếm: TS-55, ts-55, ts55, TS55, TS-510, TS510, ts-510, ts510, TS-520, TS520, ts-520, ts520, TS-105, TS105, ts-105, ts105, TS-1010, TS1010, ts-1010, ts1010, TS-1015, TS1015, ts-1015, ts1015, TS-1020, TS-1020, ts-1020, ts1020, TS-205, TS205, ts-205. ts205, TS-2010, TS2010, ts-2010, ts2010, TS-2015, TS2015. ts-2015, ts2015, TS-2020, TS2020, ts-2020, ts2020, TS-305, TS305, ts-305, ts305, TS-3010, TS3010, ts-3010, ts3010, TS-3015, TS3015, ts-3015, ts3015, TS-3020, TS3020, ts-3020, ts3020, TS-505, TS505, ts-505, ts505, TS-5010, TS5010, ts-5010, ts5010, TS-5015, TS5015, ts-5015, ts5015, TS-5020, TS5020, ts-5020, ts5020, TS-1005, TS1005, ts-1005, ts1005, TS-10010, TS10010, ts-10010, ts10010, TS-10015, TS10015, ts-10015, ts10015, TS-10020, TS10020, ts-10020, ts10020

Bản vẽ kỹ thuật kích thủy lực 1 chiều (single acting cylinder) của nhà sản xuất Tecpos made in Korea:

Thông số kỹ thuật các loại kích thủy lực một chiều theo từng hành trình nâng của nhà sản xuất Tecpos made in Korea:

Từ khóa tìm kiếm: kích thủy lực, kích thủy lực tecpos, kích thủy lực korea, kích thủy lực 1 chiều, kích thủy lực 1 chiều tecpos, kích thủy lực 1 chiều korea, kích thủy lực 5 tấn, kích thủy lực 1 chiều 5 tấn, kích thủy lực tecpos 5 tấn, kích thủy lực 1 chiều tecpos 5 tấn, kích thủy lực 10 tấn, kích thủy lực 1 chiều 10 tấn, kích thủy lực tecpos 10 tấn, kích thủy lực 1 chiều tecpos 10 tấn, kích thủy lực 20 tấn, kích thủy lực 1 chiều 20 tấn, kích thủy lực tecpos 20 tấn, kích thủy lực 1 chiều tecpos 20 tấn, kích thủy lực 30 tấn, kích thủy lực 1 chiều 30 tấn, kích thủy lực tecpos 30 tấn, kích thủy lực 1 chiều tecpos 30 tấn, kích thủy lực 50 tấn, kích thủy lực 1 chiều 50 tấn, kích thủy lực tecpos 50 tấn, kích thủy lực 1 chiều tecpos 50 tấn, kích thủy lực 100 tấn, kích thủy lực 1 chiều 100 tấn, kích thủy lực tecpos 100 tấn, kích thủy lực 1 chiều tecpos 100 tấn

Model tìm kiếm: TS-55, ts-55, ts55, TS55, TS-510, TS510, ts-510, ts510, TS-520, TS520, ts-520, ts520, TS-105, TS105, ts-105, ts105, TS-1010, TS1010, ts-1010, ts1010, TS-1015, TS1015, ts-1015, ts1015, TS-1020, TS-1020, ts-1020, ts1020, TS-205, TS205, ts-205. ts205, TS-2010, TS2010, ts-2010, ts2010, TS-2015, TS2015. ts-2015, ts2015, TS-2020, TS2020, ts-2020, ts2020, TS-305, TS305, ts-305, ts305, TS-3010, TS3010, ts-3010, ts3010, TS-3015, TS3015, ts-3015, ts3015, TS-3020, TS3020, ts-3020, ts3020, TS-505, TS505, ts-505, ts505, TS-5010, TS5010, ts-5010, ts5010, TS-5015, TS5015, ts-5015, ts5015, TS-5020, TS5020, ts-5020, ts5020, TS-1005, TS1005, ts-1005, ts1005, TS-10010, TS10010, ts-10010, ts10010, TS-10015, TS10015, ts-10015, ts10015, TS-10020, TS10020, ts-10020, ts10020

Xuất xứ: Tecpos - Made in Korea

Tải trọng làm việc: 5 tấn - 100 tấn

Hành trình làm việc tiêu chuẩn: 50mm, 100mm, 150mm, 200mm

Chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO) do phòng thương mại và công nghiệp Korea cấp.

Chứng nhận chất lượng sản phẩm (CQ) do nhà sản xuất Tecpos - Korea cấp.

Thời gian giao hàng: 1-3 ngày kể từ ngày đặt hàng.

Bảo hành: 24 tháng.

Giao hàng: Tận nơi.