banner ngành hàng

Tin tức

Tin tức

kích thủy lực rỗng tâm 1 chiều

26 lượt xem

kích thủy lực rỗng, kích thủy lực 1 chiều, hồi về bằng lò xo, có lỗ rỗng xuyên tâm Xuất xứ: F.P.T (Fluid Power Technology) - Made in ITALY. CO/CQ do nhà sản xuất cấp. Thời gian giao hàng: Liên hệ. Bảo hành: 12 tháng. Giao hàng: Tận nơi.

cờ lê thủy lực đầu chụp bulong 227Nm - 40.200Nm

45 lượt xem

cờ lê thủy lực đầu chụp bulong được sử dụng để siết ốc (bulong) các loại cờ lê thủy lực có các loại cờ lê thủy lực dùng tuýp chụp, cờ lê thủy lực đầu tròng, cờ lê thủy lực chuyên dụng,... cờ lê thủy lực được sử dụng cùng với bơm cờ lê thủy lực cờ lê thủy lực đầu chụp bulong của torc llc có các model TTX – 1, TTX-3, TTX-5, TTX-7, TTX-11, TTX-21, TTX-30

kích thủy lực rỗng tâm 2 chiều tonners

37 lượt xem

kích thủy lực 2 chiều rỗng Tonners - Korea hay còn gọi là con đội thủy lực rỗng bơm rời hoặc kích thủy lực rỗng hoặc xilanh thủy lực rỗng hoạt động với áp suất làm việc max 700 Bar (10000 PSI). tải trọng làm việc và tên thông dụng: kích thủy lực 2 chiều rỗng 30 tấn, kích thủy lực 2 chiều rỗng 60 tấn, kích thủy lực 2 chiều rỗng 100 tấn, kích thủy lực 2 chiều rỗng 150 tấn model kích thủy lực 2 chiều rỗng: DCHW-30254, DCHW-60257, DCHW-100257, DCHW-150203

kích thủy lực rỗng tâm 1 chiều tonners

37 lượt xem

kích thủy lực 1 chiều rỗng Tonners - Korea hay còn gọi là con đội thủy lực rỗng bơm rời hoặc kích thủy lực rỗng hoặc xilanh thủy lực rỗng hoạt động với áp suất làm việc max 700 Bar (10000 PSI). tải trọng làm việc và tên thông dụng: kích thủy lực 1 chiều rỗng 10 tấn,kích thủy lực 1 chiều rỗng 12 tấn, kích thủy lực 1 chiều rỗng 20 tấn, kích thủy lực 1 chiều rỗng 30 tấn, kích thủy lực 1 chiều rỗng 50 tấn, kích thủy lực 1 chiều rỗng 100 tấn, model kích thủy lực 1 chiều rỗng: DCH-1240, DCH-2050, DCH-3063, DCH-50100, DCH-100100

kích thủy lực 1 chiều tonners

29 lượt xem

kích thủy lực 1 chiều Tonners - Korea hay còn gọi là con đội thủy lực bơm rời hoặc kích thủy lực hoặc xilanh thủy lực hoạt động với áp suất làm việc max 700 Bar (10000 PSI). tải trọng làm việc và tên thông dụng: kích thủy lực 1 chiều 5 tấn, kích thủy lực 1 chiều 10 tấn, kích thủy lực 1 chiều 20 tấn, kích thủy lực 1 chiều 30 tấn, kích thủy lực 1 chiều 50 tấn, kích thủy lực 1 chiều 100 tấn, model kích thủy lực 1 chiều: DR-0550, DR-05100, DR-1050, DR-10100, DR-10150, DR-10200, DR-2050, DR-20100, DR-20150, DR-20200, DR-3050, DR-30100, DR-30150, DR-30200, DR-5050, DR-50100, DR-50150, DR-50200, DR-10050, DR-100100, DR-100150

kích thủy lực đĩa lùn tonners

31 lượt xem

kích thủy lực 1 chiều đĩa lùn Tonners - Korea hay còn gọi là con đội thủy lực đĩa lùn bơm rời hoặc kích thủy lực đĩa lùn hoặc xilanh thủy lực đĩa lùn hoạt động với áp suất làm việc max 700 Bar (10000 PSI) model kích thủy lực 1 chiều đĩa lùn: DJSR-1010, DJSR-2012, DJSR-3013, DJSR-5015, DJSR-7515, DJSR-10015, DJSR-15015 tải trọng làm việc và tên thông dụng: kích thủy lực 1 chiều đĩa lùn 10 tấn, kích thủy lực 1 chiều đĩa lùn 20 tấn, kích thủy lực 1 chiều đĩa lùn 30 tấn, kích thủy lực 1 chiều đĩa lùn 50 tấn, kích thủy lực 1 chiều đĩa lùn 100 tấn, kích thủy lực 1 chiều đĩa lùn 150 tấn, kích thủy lực 1 chiều đĩa lùn 200 tấn

kích thủy lực lùn tonners

39 lượt xem

kích thủy lực 1 chiều lùn Tonners - Korea hay còn gọi là con đội thủy lực lùn bơm rời hoặc kích thủy lực lùn hoặc xilanh thủy lực lùn hoạt động với áp suất làm việc max 700 Bar (10000 PSI) kích thủy lực 1 chiều lùn 10 tấn, kích thủy lực 1 chiều lùn 20 tấn, kích thủy lực 1 chiều lùn 30 tấn, kích thủy lực 1 chiều lùn 50 tấn, kích thủy lực 1 chiều lùn 100 tấn, kích thủy lực 1 chiều lùn 150 tấn, kích thủy lực 1 chiều lùn 200 tấn, Model kích thủy lực 1 chiều lùn: DSR-1050, DSR-2044, DSR-2050, DSR-3044, DSR-3050, DSR-5050, DSR-10050, DSR-15050, DSR-20050

bơm điện thủy lực tonners 700 Bar

35 lượt xem

bơm điện thủy lực 1 chiều Tonners - Korea hay còn gọi là bơm điện thủy lực hoặc bộ nguồn thủy lực dùng để cung cấp dầu và giữ áp dầu khi dùng chung với kích thủy lực 1 chiều hoặc các thiết bị thủy lực hoặc dụng cụ thủy lực 1 chiều với áp suất làm việc max 700 Bar (10000 PSI). Bơm điện thủy lực 1 chiều chỉ có 1 ống dầu ra, dùng cho kích thủy lực và các thiết bị thủy lực 1 chiều. bơm điện thủy lực tonners 700 Bar, bơm điện thủy lực tonners 700 Bar có các loại bơm điện thủy lực 1 chiều, bơm điện thủy lực 2 chiều, bơm điện thủy lực 1/3hp, bơm điện thủy lực 1/2hp, bơm điện thủy lực 1hp, bơm điện thủy lực 2hp, bơm điện thủy lực 3hp, bơm điện thủy lực 5hp, DMP-1/3HP Manual valve, DMP-1/3HP Solenoid valve, DMP-1/2HP Manual valve, DMP-1/2HP Solenoid valve, DMP-1HP Manual valve, DMP-1HP Solenoid valve, DMP-2HP Manual valve, DMP-2HP Solenoid valve, DMP-3HP Manual valve, DMP-3HP Solenoid valve, DMP-5HP, DMP-5HP

bơm tay thủy lực tonners 700 Bar

33 lượt xem

bơm tay thủy lực Tonners - Korea hay còn gọi là bơm tay thủy lực bơm rời hoặc tay bơm thủy lực dùng để cung cấp dầu và giữ áp dầu khi dùng chung với kích thủy lực hoặc các thiết bị thủy lực hoặc dụng cụ thủy lực với áp suất làm việc max 700 Bar (10000 PSI). bơm tay thủy lực 1 chiều chỉ có 1 ống dầu ra, dùng cho kích thủy lực và các thiết bị thủy lực 1 chiều.Bơm tay thủy lực 2 chiều chỉ có 2 ống dầu ra, dùng cho kích thủy lực và các thiết bị thủy lực 2 chiều.

kích thủy lực 2 chiều tonners

28 lượt xem

Xuất xứ: TONNERS - 100% Made in KOREA CO do phòng thương mại và công nghiệp KOREA cấp CQ do nhà sản xuất TONNERS cấp. Thời gian giao hàng: Hàng có sẵn, giao hàng trong vòng 24 giờ kể từ khi đặt hàng Bảo hành: 12 tháng. Giao hàng: Tận nơi.

kích thủy lực đĩa lùn

137 lượt xem

kích thủy lực 1 chiều mỏng F.P.T (Fluid Power Technology) - ITALY hay còn được gọi là con đội thủy lực 1 chiều lùn hoặc kích đĩa lùn dùng bơm rời kích thủy lực 1 chiều mỏng F.P.T (Fluid Power Technology) - ITALY hoạt động với áp suất max 700 Bar (10.000 PSI) kích thủy lực 1 chiều mỏng F.P.T (Fluid Power Technology) - ITALY hay còn được gọi là con đội thủy lực 1 chiều lùn hoặc kích đĩa lùn dùng bơm rời kích thủy lực 1 chiều mỏng F.P.T (Fluid Power Technology) - ITALY hồi về bằng lò xo kích thủy lực đĩa lùn kích thủy lực đĩa lùn 5 tấn, kích thủy lực đĩa lùn 10 tấn, kích thủy lực đĩa lùn 20 tấn, kích thủy lực đĩa lùn 30 tấn, kích thủy lực đĩa lùn 50 tấn, kích thủy lực đĩa lùn 75 tấn, kích thủy lực đĩa lùn 100 tấn, kích thủy lực đĩa lùn 150 tấn CRM-5/6-XP, CRM-5/15-XP, CRM-10/10-XP, CRM-20/10-XP, CRM-30/10-XP, CRM-50/10-XP, CRM-75/10-XP, CRM-100/10-XP, CRM-150/14-XP

kích thủy lực 2 chiều cao

155 lượt xem

kích thủy lực 2 chiều F.P.T (Fluid Power Technology) - ITALY hay còn được gọi là con đội thủy lực 2 chiều dùng bơm rời kích thủy lực 2 chiều F.P.T (Fluid Power Technology) - ITALY hoạt động với áp suất max 700 Bar (10.000 PSI) kích thủy lực 2 chiều F.P.T (Fluid Power Technology) - ITALY có 2 đường dầu (đường dầu đi và đường dầu hồi về) kích thủy lực 2 chiều F.P.T (Fluid Power Technology) - ITALY được sử dụng cùng với bơm thủy lực 2 chiều (bơm tay thủy lực, bơm thủy lực dùng động cơ điện, bơm thủy lực dùng động cơ khí nén, bơm thủy lực bằng Pin)