KÍCH THỦY LỰC MỎNG TECPOS-KOREA

Xuất xứ: TECPOS-KOREA

Tải trọng làm việc: 5 tấn - 150 tấn

Hành trình làm việc: 6mm - 11mm - 13mm - 16mm

CO/CQ do nhà sản xuất cấp.

Thời gian giao hàng: Liên hệ.

Bảo hành: 12 tháng.

Giao hàng: Tận nơi.

Giá: Liên hệ

MASP : 0932182327

Model: TSLC

Xuất xứ: TECPOS-KOREA

Tải trọng làm việc: 5 tấn - 150 tấn

Hành trình làm việc: 6mm - 11mm - 13mm - 16mm

CO/CQ do nhà sản xuất cấp.

Thời gian giao hàng: Liên hệ.

Bảo hành: 12 tháng.

Giao hàng: Tận nơi.