kích thủy lực mỏng TECPOS-KOREA

Xuất xứ: TECPOS-KOREA

Tải trọng làm việc: 5 tấn - 150 tấn

Hành trình làm việc: 6mm - 11mm - 13mm - 16mm

CO/CQ do nhà sản xuất cấp.

Thời gian giao hàng: Liên hệ.

Bảo hành: 12 tháng.

Giao hàng: Tận nơi.

Giá: Liên hệ

MASP : 0932182327

Model: TSLC

Từ khóa: kích thủy lực mỏng TECPOS-KOREA, kích thủy lực tecpos, kích đĩa tecpos, kích thủy lực mỏng, kích thủy lực korea, kích thủy lực tslc-56, kích thủy lực tslc56, tslc-56, tslc56, kích thủy lực tslc-1011, kích thủy lực tslc1011, tslc-1011, tslc1011, kích thủy lực tslc-2011, kích thủy lực tslc2011, tslc-2011, tslc2011, kích thủy lực tslc-3013, kích thủy lực tslc3013, tslc-3013, tslc3013, kích thủy lực tslc-5016, kích thủy lực tslc5016, tslc-5016, tslc5016, kích thủy lực tslc-7516, kích thủy lực tslc7516, tslc-7516, tslc7516, kích thủy lực tslc-10016, kích thủy lực tslc10016, tslc-10016, tslc10016, kích thủy lực tslc-15016, kích thủy lực tslc15016, tslc-15016, tslc15016

Từ khóa: kích thủy lực mỏng TECPOS-KOREA, kích thủy lực tecpos, kích đĩa tecpos, kích thủy lực mỏng, kích thủy lực korea, kích thủy lực tslc-56, kích thủy lực tslc56, tslc-56, tslc56, kích thủy lực tslc-1011, kích thủy lực tslc1011, tslc-1011, tslc1011, kích thủy lực tslc-2011, kích thủy lực tslc2011, tslc-2011, tslc2011, kích thủy lực tslc-3013, kích thủy lực tslc3013, tslc-3013, tslc3013, kích thủy lực tslc-5016, kích thủy lực tslc5016, tslc-5016, tslc5016, kích thủy lực tslc-7516, kích thủy lực tslc7516, tslc-7516, tslc7516, kích thủy lực tslc-10016, kích thủy lực tslc10016, tslc-10016, tslc10016, kích thủy lực tslc-15016, kích thủy lực tslc15016, tslc-15016, tslc15016

Xuất xứ: TECPOS-KOREA

Tải trọng làm việc: 5 tấn - 150 tấn

Hành trình làm việc: 6mm - 11mm - 13mm - 16mm

CO/CQ do nhà sản xuất cấp.

Thời gian giao hàng: Liên hệ.

Bảo hành: 12 tháng.

Giao hàng: Tận nơi.