KÍCH THỦY LỰC LÙN TECPOS-KOREA

Xuất xứ: TECPOS-KOREA

Tải trọng làm việc: 5 tấn - 200 tấn

Hành trình làm việc: 44mm - 50mm

CO/CQ do nhà sản xuất cấp.

Thời gian giao hàng: Liên hệ.

Bảo hành: 12 tháng.

Giao hàng: Tận nơi.

Giá: Liên hệ

MASP : 0932182327

Model: TSSC

Xuất xứ: TECPOS-KOREA

Tải trọng làm việc: 5 tấn - 200 tấn

Hành trình làm việc: 44mm - 50mm

CO/CQ do nhà sản xuất cấp.

Thời gian giao hàng: Liên hệ.

Bảo hành: 12 tháng.

Giao hàng: Tận nơi.