JHP-1B, Bơm tay thủy lực 700 bar, 0.8 lít

Model JHP-1B

Bơm tay thủy lực 1 chiều
Áp suất làm việc tối đa 700 bar
Thể tích bình dầu sử dụng 0.8 lít
Bơm tay 2 lưu lượng dầu.
Lưu lượng giai đoạn 1 (0 - 20Bar): 13ml/ 1 chu kỳ bơm (13cc/ 1 chu kỳ bơm)
Lưu lượng giai đoạn 2 (20 - 700Bar): 2.3ml/ 1 chu kỳ bơm (2.3cc/ 1 chu kỳ bơm)
Tích hợp sẵn ống dây thủy lực dài 1.8m và đầu nối nhanh đực (male coupler)
Tích hợp sẵn đồng hồ đo áp suất 0-1000Bar (đồng hồ có đạt tiêu chuẩn để kiểm định)
Trọng lượng: 6Kg

Chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO) do phòng thương mại và công nghiệp Korea cấp
Chứng nhận chất lượng sản phẩm (CQ) do nhà sản xuất cấp
Xuất xứ: JHS-Korea

Giá: 800

MASP : BƠM TAY THỦY LỰC 700BAR

Model: JHP-1B

HYDRAULIC HAND PUMPS
Jinsan JHP-Series Hand-operated hydraulic pump
JHP-Series pumps operates the ram’s forward movement and backward movement in the fastest way. Also, it supplies 2-flows from high pressure and low pressure. So it is worked by 2-speed automatically. Safety valves for high pressure and low pressure are equipped inside of pump. When pump reaches at the maximum point of low pressure, it will be changed to high pressure automatically and be raised from 700kg/cm2 up to 1500kg/cm2

JHP-1B, HAND-OPERATED PUMPS
JHP-1B
700kg/cm2 ~ 1500kg/cm2
+ One of the most popular pumps used in the common industrial field.
+ This automatic double pump supplies the large amount of oil for ram plunger's moving forward and backward.

 

 

 

Specification

 
MODEL RESERVOIR
CAPCCITY ( CC )
PRESSURE RATE
( Kg/cm2)
VOLUME OER STROCK
(CC)
WEIGHT
(Kg)
HIGH PRESSURE LOW PRESSURE LOW PRESSURE HIGH PRESSURE
JHP-1BAL 1000 700 20 13 2.3 4.7
JHP-1B 800 700 20 13 2.3 6
JHP-2A 2000 700 20 13 2.3 7.3
JHP-2B 2300 700 20 31 2.3 10.5
JHP-3A 3000 700 20 31 2.3 13.5
JHP-3B 10000 700 20 90 7 50

 

It can be used with the single acting ram where the ram flanger should move faster and a large amount of oil is required.
With the 4-way valve, it can be applied to any double acting ram with a capacity of over 300 tons.
- One of the most popular pumps used in the common industrial field.
- This automatic double pump has the performance to supply the large oil for the advance and retract of ram plunger

HYDRAULIC HAND PUMPS
Jinsan JHP-Series Hand-operated hydraulic pump
JHP-Series pumps operates the ram’s forward movement and backward movement in the fastest way. Also, it supplies 2-flows from high pressure and low pressure. So it is worked by 2-speed automatically. Safety valves for high pressure and low pressure are equipped inside of pump. When pump reaches at the maximum point of low pressure, it will be changed to high pressure automatically and be raised from 700kg/cm2 up to 1500kg/cm2

JHP-1B, HAND-OPERATED PUMPS
JHP-1B
700kg/cm2 ~ 1500kg/cm2
+ One of the most popular pumps used in the common industrial field.
+ This automatic double pump supplies the large amount of oil for ram plunger's moving forward and backward.

 

 

 

Specification

 
MODEL RESERVOIR
CAPCCITY ( CC )
PRESSURE RATE
( Kg/cm2)
VOLUME OER STROCK
(CC)
WEIGHT
(Kg)
HIGH PRESSURE LOW PRESSURE LOW PRESSURE HIGH PRESSURE
JHP-1BAL 1000 700 20 13 2.3 4.7
JHP-1B 800 700 20 13 2.3 6
JHP-2A 2000 700 20 13 2.3 7.3
JHP-2B 2300 700 20 31 2.3 10.5
JHP-3A 3000 700 20 31 2.3 13.5
JHP-3B 10000 700 20 90 7 50

 

It can be used with the single acting ram where the ram flanger should move faster and a large amount of oil is required.
With the 4-way valve, it can be applied to any double acting ram with a capacity of over 300 tons.
- One of the most popular pumps used in the common industrial field.
- This automatic double pump has the performance to supply the large oil for the advance and retract of ram plunger

Chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO) do phòng thương mại và công nghiệp Korea cấp
Chứng nhận chất lượng sản phẩm (CQ) do nhà sản xuất cấp
Xuất xứ: JHS-Korea