kìm ép đầu cos 0.14 mm2 - 4.0 mm2, 09 99 000 0110

Han Hand Crimp Tool
Crimping tool
+ Han D®: 0.14 ... 1.5 mm²
+ Han E®: 0.5 ... 4 mm²
+ Han-Yellock®: 0.5 ... 4 mm²
+ Han® C: 1.5 ... 4 mm²
+ Conductor cross-section: 0.14 ... 4 mm²
Part number:  09 99 000 0110
HARTING - GERMANY

Giá: Liên hệ: 0932182327

MASP : 09 99 000 0110

Model: Han Hand Crimp Tool

Han Hand Crimp Tool
Crimping tool, Han D®: 0.14 ... 1.5 mm², Han E®: 0.5 ... 4 mm², Han-Yellock®: 0.5 ... 4 mm², Han® C: 1.5 ... 4 mm², Conductor cross-section: 0.14 ... 4 mm²
Part number:  09 99 000 0110
 

Category

Tools

Type of tool

Crimping tool

Description of the tool

Han D®: 0.14 ... 1.5 mm²

Han E®: 0.5 ... 4 mm²

Han-Yellock®: 0.5 ... 4 mm²

Han® C: 1.5 ... 4 mm²

 

Conductor cross-section

0.14 ... 4 mm²

eClass

21043811 Crimping pliers

Net weight

729.7 g

Description of the tool

Han-Yellock®

 

Han Hand Crimp Tool
Crimping tool, Han D®: 0.14 ... 1.5 mm², Han E®: 0.5 ... 4 mm², Han-Yellock®: 0.5 ... 4 mm², Han® C: 1.5 ... 4 mm², Conductor cross-section: 0.14 ... 4 mm²
Part number:  09 99 000 0110
 

Category

Tools

Type of tool

Crimping tool

Description of the tool

Han D®: 0.14 ... 1.5 mm²

Han E®: 0.5 ... 4 mm²

Han-Yellock®: 0.5 ... 4 mm²

Han® C: 1.5 ... 4 mm²

 

Conductor cross-section

0.14 ... 4 mm²

eClass

21043811 Crimping pliers

Net weight

729.7 g

Description of the tool

Han-Yellock®

Han Hand Crimp Tool 0.14 ... 4 mm²
Kìm ép đầu cos 0.14 ... 4 mm²
Kìm ép đầu cos Han-Yellock® 0.14 ... 4 mm²
Part number:  09 99 000 0110
Xuất xứ: HARTING - GERMANY
Catalogue hướng dẫn sử dụng đi kèm sản phẩm.
Chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO), chứng nhận chất lượng sản phẩm (CQ) do nhà sản xuất cấp đi kèm sản phẩm.
Chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO) do phòng thương mại cấp phát sinh chi phí.