kìm ép đầu cos 4/6/10 mm2, 09 99 000 0377

Crimping Tool Han C 4/6/10 mm2
Crimping Tool Han C
Crimping Tool
Han® C: 4 ... 10 mm²
Conductor cross-section 4 ... 10 mm²
Part number: 09 99 000 0377
HARTING - GERMANY

Giá: Liên hệ: 0932182327

MASP : 09 99 000 0377

Model: Crimping Tool Han C

Crimping Tool Han C 4/6/10 mm2
Crimping tool, Han® C: 4 ... 10 mm², Conductor cross-section: 4 ... 10 mm²
Part number:  09 99 000 0377

Category

Tools

Type of tool

Crimping tool

Description of the tool

Han® C: 4 ... 10 mm²

Conductor cross-section

4 ... 10 mm²

eClass

21043811 Crimping pliers

Net weight

831.5 g

 

Crimping Tool Han C 4/6/10 mm2
Crimping tool, Han® C: 4 ... 10 mm², Conductor cross-section: 4 ... 10 mm²
Part number:  09 99 000 0377

Category

Tools

Type of tool

Crimping tool

Description of the tool

Han® C: 4 ... 10 mm²

Conductor cross-section

4 ... 10 mm²

eClass

21043811 Crimping pliers

Net weight

831.5 g

Han Hand Crimp Tool 4 ... 10 mm²
Kìm ép đầu cos 4 ... 10 mm²
Kìm ép đầu cos Han C ® 4 ... 10 mm²
Part number:  09 99 000 0377
Xuất xứ: HARTING - GERMANY
Catalogue hướng dẫn sử dụng đi kèm sản phẩm.
Chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO), chứng nhận chất lượng sản phẩm (CQ) do nhà sản xuất cấp đi kèm sản phẩm.
Chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO) do phòng thương mại cấp phát sinh chi phí.