kẹp tôn ngang 2 tấn (0-40mm)

Xuất xứ: Kawasaki

Model PDB2

Tải trọng làm việc: 2 tấn (size max 40mm)

Từ khóa tìm kiếm: kẹp tôn, kẹp tôn ngang, kẹp tôn đứng, kawasaki, kẹp tôn kawasaki, Horizontal Clamp PDB, horizontal clamp PDB, PDB, pdb, horizontal clamp, horizontal, clamp

CO/CQ do nhà sản xuất cấp.

Thời gian giao hàng: Hàng có sẵn, giao hàng trong vòng 24 giờ kể từ khi đặt hàng.

Bảo hành: 12 tháng.

Giao hàng: Tận nơi.

Giá: Liên hệ: 0932182327

MASP : kẹp tôn

Model: PDB2

Bản vẽ kỹ thuật kẹp tôn ngang kawasaki 2 tấn (0-40mm):

Thông số kỹ thuật kẹp tôn ngang kawasaki 2 tấn (0-40mm):

kẹp tôn ngang 2 tấn

model PDB2

kẹp tôn ngang

tải trọng làm việc max 2 tấn

độ mở lớn nhất 40mm

trọng lượng 5 kg

Model tải trọng làm việc
(tonnes)
độ mở kẹp
(mm)
trọng lượng
(kg)
PDB0.8 0.8 0-25 2.5
PDB1 1.0 0-30 3.5
PDB1.6 1.6 0-30 4
PDB2 2.0 0-40 5
PDB3.2 3.2 0-45 6
PDB4 4.0 0-50 6.5
PDB5 5.0 0-55 7.5
PDB6 6.0 0-65 10.5
PDB6(B) 6.0 0-130 22
PDB8 8.0 0-100 22
PDB10 10.0 0-125 33
PDB16 16.0 50-150 50
PDB30 30.0 100-270 108

 

kẹp tôn ngang kawasaki, kẹp tôn kawasaki có các loại sau:

kẹp tôn ngang 0,8 tấn: kẹp tôn model PDB0.8, tải trọng làm việc max 0,8 tấn, dải kẹp 0-25mm, trọng lượng 2,5kg

kẹp tôn ngang 1 tấn: kẹp tôn model PDB1, tải trọng làm việc max 1 tấn, dải kẹp 0-30mm, trọng lượng 3,5kg

kẹp tôn ngang 1,6 tấn: kẹp tôn model PDB1.6, tải trọng làm việc max 1,6 tấn, dải kẹp 0-30mm, trọng lượng 4kg

kẹp tôn ngang 2 tấn: kẹp tôn model PDB2, tải trọng làm việc max 2 tấn, dải kẹp 0-40mm, trọng lượng 5kg

kẹp tôn ngang 3,2 tấn: kẹp tôn model PDB3.2, tải trọng làm việc max 3,2 tấn, dải kẹp 0-45mm, trọng lượng 6kg

kẹp tôn ngang 4 tấn: kẹp tôn model PDB4, tải trọng làm việc max 4 tấn, dải kẹp 0-50mm, trọng lượng 6,5kg

kẹp tôn ngang 5 tấn: kẹp tôn model PDB5, tải trọng làm việc max 5 tấn, dải kẹp 0-55mm, trọng lượng 7,5kg

kẹp tôn ngang 6 tấn: kẹp tôn model PDB6, tải trọng làm việc max 6 tấn, dải kẹp 0-65mm, trọng lượng 10,5kg

kẹp tôn ngang 6 tấn: kẹp tôn model PDB6(B), tải trọng làm việc max 6 tấn, dải kẹp 0-130mm, trọng lượng 22kg

kẹp tôn ngang 8 tấn: kẹp tôn model PDB8, tải trọng làm việc max 8 tấn, dải kẹp 0-100mm, trọng lượng 22kg

kẹp tôn ngang 10 tấn: kẹp tôn model PDB10, tải trọng làm việc max 10 tấn, dải kẹp 0-125mm, trọng lượng 33kg

kẹp tôn ngang 16 tấn: kẹp tôn model PDB16, tải trọng làm việc max 16 tấn, dải kẹp 50-150mm, trọng lượng 50kg

kẹp tôn ngang 30 tấn: kẹp tôn model PDB30, tải trọng làm việc max 30 tấn, dải kẹp 100-270mm, trọng lượng 108kg

từ khóa tìm kiếm: kẹp tôn ngang 0,8 tấn, kẹp tôn model PDB0.8, kẹp tôn ngang 1 tấn, kẹp tôn model PDB1, kẹp tôn ngang 1,6 tấn, kẹp tôn model PDB1.6, kẹp tôn ngang 2 tấn, kẹp tôn model PDB2, kẹp tôn ngang 3,2 tấn, kẹp tôn model PDB3.2, kẹp tôn ngang 4 tấn, kẹp tôn model PDB4, kẹp tôn ngang 5 tấn, kẹp tôn model PDB5, kẹp tôn ngang 6 tấn, kẹp tôn model PDB6, kẹp tôn ngang 6 tấn, kẹp tôn model PDB6(B), kẹp tôn ngang 8 tấn, kẹp tôn model PDB8, kẹp tôn ngang 10 tấn, kẹp tôn model PDB10, kẹp tôn ngang 16 tấn, kẹp tôn model PDB16, kẹp tôn 0,8 tấn, kẹp tôn PDB0.8, kẹp tôn 1 tấn, kẹp tôn PDB1, kẹp tôn 1,6 tấn, kẹp tôn PDB1.6, kẹp tôn 2 tấn, kẹp tôn PDB2, kẹp tôn 3,2 tấn, kẹp tôn PDB3.2, kẹp tôn 4 tấn, kẹp tôn PDB4, kẹp tôn 5 tấn, kẹp tôn PDB5, kẹp tôn 6 tấn, kẹp tôn PDB6, kẹp tôn 6 tấn, kẹp tôn PDB6(B), kẹp tôn 8 tấn, kẹp tôn PDB8, kẹp tôn 10 tấn, kẹp tôn PDB10, kẹp tôn 16 tấn, kẹp tôn PDB16, kẹp tôn ngang 30 tấn, kẹp tôn model PDB30, kẹp tôn 30 tấn, kẹp tôn PDB30

Bản vẽ kỹ thuật kẹp tôn ngang kawasaki 2 tấn (0-40mm):

Thông số kỹ thuật kẹp tôn ngang kawasaki 2 tấn (0-40mm):

kẹp tôn ngang 2 tấn

model PDB2

kẹp tôn ngang

tải trọng làm việc max 2 tấn

độ mở lớn nhất 40mm

trọng lượng 5 kg

Model tải trọng làm việc
(tonnes)
độ mở kẹp
(mm)
trọng lượng
(kg)
PDB0.8 0.8 0-25 2.5
PDB1 1.0 0-30 3.5
PDB1.6 1.6 0-30 4
PDB2 2.0 0-40 5
PDB3.2 3.2 0-45 6
PDB4 4.0 0-50 6.5
PDB5 5.0 0-55 7.5
PDB6 6.0 0-65 10.5
PDB6(B) 6.0 0-130 22
PDB8 8.0 0-100 22
PDB10 10.0 0-125 33
PDB16 16.0 50-150 50
PDB30 30.0 100-270 108

 

kẹp tôn ngang kawasaki, kẹp tôn kawasaki có các loại sau:

kẹp tôn ngang 0,8 tấn: kẹp tôn model PDB0.8, tải trọng làm việc max 0,8 tấn, dải kẹp 0-25mm, trọng lượng 2,5kg

kẹp tôn ngang 1 tấn: kẹp tôn model PDB1, tải trọng làm việc max 1 tấn, dải kẹp 0-30mm, trọng lượng 3,5kg

kẹp tôn ngang 1,6 tấn: kẹp tôn model PDB1.6, tải trọng làm việc max 1,6 tấn, dải kẹp 0-30mm, trọng lượng 4kg

kẹp tôn ngang 2 tấn: kẹp tôn model PDB2, tải trọng làm việc max 2 tấn, dải kẹp 0-40mm, trọng lượng 5kg

kẹp tôn ngang 3,2 tấn: kẹp tôn model PDB3.2, tải trọng làm việc max 3,2 tấn, dải kẹp 0-45mm, trọng lượng 6kg

kẹp tôn ngang 4 tấn: kẹp tôn model PDB4, tải trọng làm việc max 4 tấn, dải kẹp 0-50mm, trọng lượng 6,5kg

kẹp tôn ngang 5 tấn: kẹp tôn model PDB5, tải trọng làm việc max 5 tấn, dải kẹp 0-55mm, trọng lượng 7,5kg

kẹp tôn ngang 6 tấn: kẹp tôn model PDB6, tải trọng làm việc max 6 tấn, dải kẹp 0-65mm, trọng lượng 10,5kg

kẹp tôn ngang 6 tấn: kẹp tôn model PDB6(B), tải trọng làm việc max 6 tấn, dải kẹp 0-130mm, trọng lượng 22kg

kẹp tôn ngang 8 tấn: kẹp tôn model PDB8, tải trọng làm việc max 8 tấn, dải kẹp 0-100mm, trọng lượng 22kg

kẹp tôn ngang 10 tấn: kẹp tôn model PDB10, tải trọng làm việc max 10 tấn, dải kẹp 0-125mm, trọng lượng 33kg

kẹp tôn ngang 16 tấn: kẹp tôn model PDB16, tải trọng làm việc max 16 tấn, dải kẹp 50-150mm, trọng lượng 50kg

kẹp tôn ngang 30 tấn: kẹp tôn model PDB30, tải trọng làm việc max 30 tấn, dải kẹp 100-270mm, trọng lượng 108kg

từ khóa tìm kiếm: kẹp tôn ngang 0,8 tấn, kẹp tôn model PDB0.8, kẹp tôn ngang 1 tấn, kẹp tôn model PDB1, kẹp tôn ngang 1,6 tấn, kẹp tôn model PDB1.6, kẹp tôn ngang 2 tấn, kẹp tôn model PDB2, kẹp tôn ngang 3,2 tấn, kẹp tôn model PDB3.2, kẹp tôn ngang 4 tấn, kẹp tôn model PDB4, kẹp tôn ngang 5 tấn, kẹp tôn model PDB5, kẹp tôn ngang 6 tấn, kẹp tôn model PDB6, kẹp tôn ngang 6 tấn, kẹp tôn model PDB6(B), kẹp tôn ngang 8 tấn, kẹp tôn model PDB8, kẹp tôn ngang 10 tấn, kẹp tôn model PDB10, kẹp tôn ngang 16 tấn, kẹp tôn model PDB16, kẹp tôn 0,8 tấn, kẹp tôn PDB0.8, kẹp tôn 1 tấn, kẹp tôn PDB1, kẹp tôn 1,6 tấn, kẹp tôn PDB1.6, kẹp tôn 2 tấn, kẹp tôn PDB2, kẹp tôn 3,2 tấn, kẹp tôn PDB3.2, kẹp tôn 4 tấn, kẹp tôn PDB4, kẹp tôn 5 tấn, kẹp tôn PDB5, kẹp tôn 6 tấn, kẹp tôn PDB6, kẹp tôn 6 tấn, kẹp tôn PDB6(B), kẹp tôn 8 tấn, kẹp tôn PDB8, kẹp tôn 10 tấn, kẹp tôn PDB10, kẹp tôn 16 tấn, kẹp tôn PDB16, kẹp tôn ngang 30 tấn, kẹp tôn model PDB30, kẹp tôn 30 tấn, kẹp tôn PDB30

Xuất xứ: Kawasaki

Model PDB2

Tải trọng làm việc: 2 tấn (size max 40mm)

Từ khóa tìm kiếm: kẹp tôn, kẹp tôn ngang, kẹp tôn đứng, kawasaki, kẹp tôn kawasaki, Horizontal Clamp PDB, horizontal clamp PDB, PDB, pdb, horizontal clamp, horizontal, clamp

CO/CQ do nhà sản xuất cấp.

Thời gian giao hàng: Hàng có sẵn, giao hàng trong vòng 24 giờ kể từ khi đặt hàng.

Bảo hành: 12 tháng.

Giao hàng: Tận nơi.