CỜ LÊ THỦY LỰC TTL-14 (2725.19 - 18165.25 Nm)

Xuất xứ: TORC LLC - USA.

CO/CQ do nhà sản xuất cấp.

Bảo hành: 12 tháng.

Giao hàng: Tận nơi.

Giá: Liên hệ

MASP : 0932182327

Model: TTL-14

Model

Torque

Hex

H

W

L

R

Weight

TTL-14 2725.19 - 18165.25 Nm
(2,010 - 13,398 Ft. lbs)

2 3/4" to 4 5/8"
(69.85 to 117.48 mm)

8.04"
(204.22 mm)
3.63"
(92.20 mm)
14.14"
(359.16 mm)
2.62"
(66.55 mm)
11.30 lbs
(5.13 Kg)

Xuất xứ: TORC LLC - USA.

CO/CQ do nhà sản xuất cấp.

Bảo hành: 12 tháng.

Giao hàng: Tận nơi.