Cờ lê thủy lực đầu tròng bulong 364Nm - 49.863Nm

Xuất xứ: TORC LLC - Made in USA.

Thời gian giao hàng: Hàng có sẵn, giao hàng trong vòng 24 giờ kể từ khi đặt hàng

CO/CQ do nhà sản xuất cấp.

Bảo hành: 12 tháng.

Giao hàng: Tận nơi.

Giá: TTZ Serial (364Nm - 49.863Nm)

MASP : 0932182327

Model: Torc-USA

Model H W L R Hex Range Weight Torque
Min. Max.
TTZ – 2 3.73"
(95 mm)
1.25"
(32 mm)
6.98"
(177 mm)
0.38"
(10 mm)
1 to 2-3/8"
(24 - 60 mm)
3.40 lbs
(1.54 Kg)
259 ft-lbs
(351 Nm)
1,807 ft-lbs
(2,450 Nm)

TTZ – 4

5.51"
(140 mm)
1.67"
(42 mm)
9.55"
(243 mm)
0.48"
(13 mm)
1-7/16 to 3-1/8"
(36 - 80 mm)
7.30 lbs
(3.31 Kg)
655 ft-lbs
(887 Nm)

4,538 ft-lbs
(6,150 Nm)

TTZ – 8

6.53"
(166 mm)
2.10"
(53 mm)
11.67"
(297 mm)
0.64"
(17 mm)
2 to 3-7/8"
(50 - 100 mm)
11.60 lbs
(5.30 Kg)
1,350 ft-lbs
(1,830 Nm)

9,000 ft-lbs
(12,200 Nm)

TTZ – 14

8.04"
(204 mm)
2.50"
(64 mm)
13.88 "
(353 mm)
0.73"
(19 mm)
2-3/4" to 4-5/8"
(70 - 120 mm)
19.20 lbs
(8.70 Kg)
2,062 ft-lbs
(2,795 Nm)

14,576 ft-lbs
(19,760 Nm)

TTZ – 20

8.87"
(225 mm)
3"
(76 mm)
14.81"
(376 mm)
0.92"
(23 mm)
3-1/8" to 5-3/8"
(80 - 136 mm)
25 lbs
(11.34 Kg)
3,080 ft-lbs
(4,176 Nm)

21,891 ft-lbs
(29,680 Nm)

TTZ – 30

10.95"
(278 mm)
3.75"
(95 mm)
18.52"
(470 mm)
1.00"
(25.4 mm)
3-3/8" to 6-1/2"
(85 - 165 mm)
47.70 lbs
(21.64 Kg)
5,394 ft-lbs
(7,313 Nm)

36,777 ft-lbs
(49,863 Nm)


Model H W L R Hex Range Weight Torque
Min. Max.
TTZ – 2 3.73"
(95 mm)
1.25"
(32 mm)
6.98"
(177 mm)
0.38"
(10 mm)
1 to 2-3/8"
(24 - 60 mm)
3.40 lbs
(1.54 Kg)
259 ft-lbs
(351 Nm)
1,807 ft-lbs
(2,450 Nm)

TTZ – 4

5.51"
(140 mm)
1.67"
(42 mm)
9.55"
(243 mm)
0.48"
(13 mm)
1-7/16 to 3-1/8"
(36 - 80 mm)
7.30 lbs
(3.31 Kg)
655 ft-lbs
(887 Nm)

4,538 ft-lbs
(6,150 Nm)

TTZ – 8

6.53"
(166 mm)
2.10"
(53 mm)
11.67"
(297 mm)
0.64"
(17 mm)
2 to 3-7/8"
(50 - 100 mm)
11.60 lbs
(5.30 Kg)
1,350 ft-lbs
(1,830 Nm)

9,000 ft-lbs
(12,200 Nm)

TTZ – 14

8.04"
(204 mm)
2.50"
(64 mm)
13.88 "
(353 mm)
0.73"
(19 mm)
2-3/4" to 4-5/8"
(70 - 120 mm)
19.20 lbs
(8.70 Kg)
2,062 ft-lbs
(2,795 Nm)

14,576 ft-lbs
(19,760 Nm)

TTZ – 20

8.87"
(225 mm)
3"
(76 mm)
14.81"
(376 mm)
0.92"
(23 mm)
3-1/8" to 5-3/8"
(80 - 136 mm)
25 lbs
(11.34 Kg)
3,080 ft-lbs
(4,176 Nm)

21,891 ft-lbs
(29,680 Nm)

TTZ – 30

10.95"
(278 mm)
3.75"
(95 mm)
18.52"
(470 mm)
1.00"
(25.4 mm)
3-3/8" to 6-1/2"
(85 - 165 mm)
47.70 lbs
(21.64 Kg)
5,394 ft-lbs
(7,313 Nm)

36,777 ft-lbs
(49,863 Nm)


Xuất xứ: TORC LLC - Made in USA.

Thời gian giao hàng: Hàng có sẵn, giao hàng trong vòng 24 giờ kể từ khi đặt hàng

CO/CQ do nhà sản xuất cấp.

Bảo hành: 12 tháng.

Giao hàng: Tận nơi.