Cờ lê thủy lực đầu chụp bulong 227Nm - 40.200Nm

Xuất xứ: TORC LLC - Made in USA.

Thời gian giao hàng: Hàng có sẵn, giao hàng trong vòng 24 giờ kể từ khi đặt hàng

CO/CQ do nhà sản xuất cấp.

Bảo hành: 12 tháng.

Giao hàng: Tận nơi.

Giá: TTX Serial (227Nm - 40.200Nm)

MASP : 0932182327

Model: Torc-USA

Model H W L R Drive Weight Torque
Min. Max.
TTX – 1 4.92"
(124.97 mm)
1.97"
(50.04 mm)
7.74"
(196.60 mm)
0.99"
(25.15 mm)
3/4"
(19.05 mm)
3.30 lbs
(1.50 Kg)
168 ft-lbs
(227.78 Nm)
1,235 ft-lbs
(1,674.44 Nm)

TTX – 3

6.39"
(162.3 mm)
2.63"
(67 mm)
10.15"
(258 mm)
1.31"
(33 mm)
1"
(25 mm)
4.05 lbs
(1.84 Kg)
446 ft-lbs
(605 Nm)

3,100 ft-lbs
(4,203 Nm)

TTX – 5

7.62"
(194 mm)
3.16"
(80 mm)
11.88"
(302 mm)
1.57"
(40 mm)
1-1/2"
(38 mm)
8.50 lbs
(3.86 Kg)
880 ft-lbs
(1,193 Nm)

6,130 ft-lbs
(8,311 Nm)

TTX – 7

8.51"
(216 mm)
3.57"
(91 mm)
13.49 "
(343 mm)
1.85"
(47 mm)
1-1/2"
(38 mm)
19.20 lbs
(8.71 Kg)
1,187 ft-lbs
(1,609 Nm)

8,437 ft-lbs
(1,1439 Nm)

TTX – 11

9.1"
(231 mm)
3.95"
(100 mm)
15.01"
(381 mm)
1.97"
(50 mm)
1-1/2"
(38 mm)
20.05 lbs
(9.10 Kg)
1,580 ft-lbs
(2,142 Nm)

10,942 ft-lbs
(14,835 Nm)

TTX – 21

10.46"
(266 mm)
4.73"
(120 mm)
18.21"
(466 mm)
2.29"
(58 mm)
2-1/2"
(63 mm)
63.00 lbs
(11.34 Kg)
2,716 ft-lbs
(3,682 Nm)

19,116 ft-lbs
(25,918 Nm)

TTX – 30

10.10"
(257 mm)
5.64"
(143 mm)
20.44"
(519 mm)
2.79"
(58 mm)
2-1/2"
(63 mm)
64.70 lbs
(29.35 Kg)
4,448 ft-lbs
(6,031 Nm)

29,650 ft-lbs
(40,200 Nm)


Model H W L R Drive Weight Torque
Min. Max.
TTX – 1 4.92"
(124.97 mm)
1.97"
(50.04 mm)
7.74"
(196.60 mm)
0.99"
(25.15 mm)
3/4"
(19.05 mm)
3.30 lbs
(1.50 Kg)
168 ft-lbs
(227.78 Nm)
1,235 ft-lbs
(1,674.44 Nm)

TTX – 3

6.39"
(162.3 mm)
2.63"
(67 mm)
10.15"
(258 mm)
1.31"
(33 mm)
1"
(25 mm)
4.05 lbs
(1.84 Kg)
446 ft-lbs
(605 Nm)

3,100 ft-lbs
(4,203 Nm)

TTX – 5

7.62"
(194 mm)
3.16"
(80 mm)
11.88"
(302 mm)
1.57"
(40 mm)
1-1/2"
(38 mm)
8.50 lbs
(3.86 Kg)
880 ft-lbs
(1,193 Nm)

6,130 ft-lbs
(8,311 Nm)

TTX – 7

8.51"
(216 mm)
3.57"
(91 mm)
13.49 "
(343 mm)
1.85"
(47 mm)
1-1/2"
(38 mm)
19.20 lbs
(8.71 Kg)
1,187 ft-lbs
(1,609 Nm)

8,437 ft-lbs
(1,1439 Nm)

TTX – 11

9.1"
(231 mm)
3.95"
(100 mm)
15.01"
(381 mm)
1.97"
(50 mm)
1-1/2"
(38 mm)
20.05 lbs
(9.10 Kg)
1,580 ft-lbs
(2,142 Nm)

10,942 ft-lbs
(14,835 Nm)

TTX – 21

10.46"
(266 mm)
4.73"
(120 mm)
18.21"
(466 mm)
2.29"
(58 mm)
2-1/2"
(63 mm)
63.00 lbs
(11.34 Kg)
2,716 ft-lbs
(3,682 Nm)

19,116 ft-lbs
(25,918 Nm)

TTX – 30

10.10"
(257 mm)
5.64"
(143 mm)
20.44"
(519 mm)
2.79"
(58 mm)
2-1/2"
(63 mm)
64.70 lbs
(29.35 Kg)
4,448 ft-lbs
(6,031 Nm)

29,650 ft-lbs
(40,200 Nm)


Xuất xứ: TORC LLC - Made in USA.

Thời gian giao hàng: Hàng có sẵn, giao hàng trong vòng 24 giờ kể từ khi đặt hàng

CO/CQ do nhà sản xuất cấp.

Bảo hành: 12 tháng.

Giao hàng: Tận nơi.