THAP 400E - bơm thủy lực 4000 Bar bằng khí nén

bơm thủy lực 4000 Bar bằng khí nén THAP 400E

bơm dầu thủy lực bằng khí nén 4000 Bar

bơm mỡ bằng khí nén 4000 Bar

Model THAP 400E

Code THAP400E-SKF

Xuất xứ: SKF

THAP 400E, SKF, Air-driven oil injector 400 MPa

Áp suất làm việc max: 4000 Bar / 400 MPa / 58 000 PSI

Áp suất khí đầu vào max: 7 Bar 101,5 PSI

Giá: Liên hệ: 0932182327

MASP : THAP 400E

Model: THAP 400E

Thông số kỹ thuật bơm thủy lực bằng khí nén 4000 Bar THAP 400E, SKF, Air-driven oil injector 400 MPa:

  THAP 030E THAP 150E THAP 300E THAP 400E

Nominal hydraulic pressure

30 MPa

(4 350 psi)

150 MPa

(21 750 psi)

300 MPa

(43 500 psi)

400 MPa

(58 000 psi)

Pressure ratio

1:50 1:250 1:500 1:667

Operating air pressure

7 bar (100 psi)

Air consumption

200 litres per min (7.1 cu.ft/min)

Volume/stroke

10 cm3

(0.61 in3)

1,92 cm3

(0.12 in3)

0,83 cm3

(0.051 in3)

0,64 cm3

(0.039 in3)

Operating temperature

0 °C (32 °F) – 45 °C (113 °F) depending on fluid used

Oil outlet*

G 3/4 male

Length

350 mm (13.9 in) 405 mm (15,9 in)

Height

202 mm (8 in)

Width

171 mm (6.7 in)

Weight

11.5 kg

(25.3 lb)

13 kg

(28.6 lb)

 

Quy cách bộ bơm thủy lực bằng khí nén hoàn chỉnh và có hộp đựng:

THAP 030E / SK1

 Bao gồm máy bơm, ống cao áp và các núm nối.

THAP 150E / SK1

 Bao gồm máy bơm, đồng hồ áp suất, ống cao áp và các núm nối.

THAP 300E / SK1

 Bao gồm bơm, kim phun dầu, đồng hồ đo áp suất và đường ống cao áp.

THAP 400E / SK1

 Bao gồm bơm, kim phun dầu, đồng hồ đo áp suất và đường ống cao áp.

1

Kết nối nguồn khí nén đầu vào (Air connection) 5

Van điều khiển đường dầu ra(Release valve)

2 Ngõ dầu vào (Oil inlet) 6

Van khí nén đầu vào (Air valve)

3 Ngõ dầu hồi (Oil return) 7

Tay cầm (Carrying handle)

4 Đường dầu ra (Connection nipple/ nose piece size G 3/4)    

 

Bộ bơm thủy lực bằng khí nén THAP 400E/ SK1 tiêu chuẩn:

Model/ Code Bộ tiêu chuẩn/ Set contents

THAP 400E/SK1

1x THAP 400E

Bơm thủy lực bằng khí nén/ Air-driven oil injector

1x 1077589/3

0 – 400 MPa (58 000 psi) đồng hồ đo áp suất/ pressure gauge

1x 227957 A/400MP

2 m (6.5 ft) ống dây thủy lực áp cao/ high pressure pipe

 

Thông số kỹ thuật bơm thủy lực bằng khí nén 4000 Bar THAP 400E, SKF, Air-driven oil injector 400 MPa:

  THAP 030E THAP 150E THAP 300E THAP 400E

Nominal hydraulic pressure

30 MPa

(4 350 psi)

150 MPa

(21 750 psi)

300 MPa

(43 500 psi)

400 MPa

(58 000 psi)

Pressure ratio

1:50 1:250 1:500 1:667

Operating air pressure

7 bar (100 psi)

Air consumption

200 litres per min (7.1 cu.ft/min)

Volume/stroke

10 cm3

(0.61 in3)

1,92 cm3

(0.12 in3)

0,83 cm3

(0.051 in3)

0,64 cm3

(0.039 in3)

Operating temperature

0 °C (32 °F) – 45 °C (113 °F) depending on fluid used

Oil outlet*

G 3/4 male

Length

350 mm (13.9 in) 405 mm (15,9 in)

Height

202 mm (8 in)

Width

171 mm (6.7 in)

Weight

11.5 kg

(25.3 lb)

13 kg

(28.6 lb)

 

Quy cách bộ bơm thủy lực bằng khí nén hoàn chỉnh và có hộp đựng:

THAP 030E / SK1

 Bao gồm máy bơm, ống cao áp và các núm nối.

THAP 150E / SK1

 Bao gồm máy bơm, đồng hồ áp suất, ống cao áp và các núm nối.

THAP 300E / SK1

 Bao gồm bơm, kim phun dầu, đồng hồ đo áp suất và đường ống cao áp.

THAP 400E / SK1

 Bao gồm bơm, kim phun dầu, đồng hồ đo áp suất và đường ống cao áp.

1

Kết nối nguồn khí nén đầu vào (Air connection) 5

Van điều khiển đường dầu ra(Release valve)

2 Ngõ dầu vào (Oil inlet) 6

Van khí nén đầu vào (Air valve)

3 Ngõ dầu hồi (Oil return) 7

Tay cầm (Carrying handle)

4 Đường dầu ra (Connection nipple/ nose piece size G 3/4)    

 

Bộ bơm thủy lực bằng khí nén THAP 400E/ SK1 tiêu chuẩn:

Model/ Code Bộ tiêu chuẩn/ Set contents

THAP 400E/SK1

1x THAP 400E

Bơm thủy lực bằng khí nén/ Air-driven oil injector

1x 1077589/3

0 – 400 MPa (58 000 psi) đồng hồ đo áp suất/ pressure gauge

1x 227957 A/400MP

2 m (6.5 ft) ống dây thủy lực áp cao/ high pressure pipe

Model THAP 400E

Code THAP400E-SKF

Xuất xứ: SKF

THAP 400E, SKF, Air-driven oil injector 400 MPa

Áp suất làm việc max: 4000 Bar / 400 MPa / 58 000 PSI

Áp suất khí đầu vào max: 7 Bar 101,5 PSI