Súng bơm mỡ SKF bằng pin

Súng bơm mỡ SKF bằng pin/ Battery driven grease gun

Model TLGB 20

Áp suất làm việc 400 bar (6 000 psi)

Áp suất max 700 bar (10 000 psi)

Lưu lượng 100 ml / phút. (3,5 oz / phút) ở áp suất 70 bar

Lưu lượng 160 ml / phút. (5,5 oz / phút) ở áp suất 700 bar

Xuất xứ: SKF

Giá: Liên hệ: 0932182327

MASP : TLGB 20

Model: TLGB 20

Súng bơm mỡ SKF bằng pin/ Battery driven grease gun

Model TLGB 20

Áp suất làm việc 400 bar (6 000 psi)

Áp suất max 700 bar (10 000 psi)

Lưu lượng 100 ml / phút. (3,5 oz / phút) ở áp suất 70 bar

Lưu lượng 160 ml / phút. (5,5 oz / phút) ở áp suất 700 bar

Màn hình hiển thị: Thang đo dầu mỡ
                              Thang đo dung lượng pin
                              Cảnh báo tắt nghẽn
                              Cảnh báo mất áp

1. LED light
2. Spring guards
3. Filler nipple
4. Vent valve
5. Multi-function LCD
6. Ergonomic design
7. 4-Jaw coupler
8. 20V Lithium-ion battery

Xuất xứ: SKF

Súng bơm mỡ SKF bằng pin/ Battery driven grease gun

Model TLGB 20

Áp suất làm việc 400 bar (6 000 psi)

Áp suất max 700 bar (10 000 psi)

Lưu lượng 100 ml / phút. (3,5 oz / phút) ở áp suất 70 bar

Lưu lượng 160 ml / phút. (5,5 oz / phút) ở áp suất 700 bar

Màn hình hiển thị: Thang đo dầu mỡ
                              Thang đo dung lượng pin
                              Cảnh báo tắt nghẽn
                              Cảnh báo mất áp

1. LED light
2. Spring guards
3. Filler nipple
4. Vent valve
5. Multi-function LCD
6. Ergonomic design
7. 4-Jaw coupler
8. 20V Lithium-ion battery

Xuất xứ: SKF