kích thủy lực rỗng tâm 2 chiều

kích thủy lực rỗng, kích thủy lực 2 chiều, có lỗ rỗng xuyên tâm

Xuất xứ: F.P.T (Fluid Power Technology) - Made in ITALY.

CO/CQ do nhà sản xuất cấp.

Thời gian giao hàng: Liên hệ.

Bảo hành: 12 tháng.

Giao hàng: Tận nơi.

Giá: Liên hệ: 093 218 23 27

Mã sản phẩm: 0932182327

Model: 30 tấn - 60 tấn - 100 tấn - 150 tấn

Thông tin cơ bản về kích thủy lực rỗng tâm 2 chiều của FPT - Made in ITALY:

kích thủy lực 2 chiều rỗng FPT - ITALY hay còn gọi là con đội thủy lực rỗng bơm rời hoặc kích thủy lực rỗng hoặc xilanh thủy lực rỗng hoạt động với áp suất làm việc max 700 Bar (10000 PSI) và sử dụng 2 đường dầu vào bên trong lòng kích. Kích thủy lực 2 chiều rỗng có lỗ rỗng xuyên tâm được áp dụng sử dụng trong nhiều mục đích sử dụng khác nhau như: có thể dùng để nâng, ép, đẩy, kéo,.... và sử dụng để kéo, căng

Tải trọng làm việc và tên thông dụng: kích thủy lực 2 chiều rỗng 30 tấn, kích thủy lực 2 chiều rỗng 60 tấn, kích thủy lực 2 chiều rỗng 100 tấn, kích thủy lực 2 chiều rỗng 150 tấn
Model kích thủy lực 2 chiều rỗng: CRI-30/50-FO, CRI-30/100-FO, CRI-30/150-FO, CRI-30/260-FO, CRI-60/75-FO, CRI-60/160-FO, CRI-60/260-FO, CRI-100/75-FO, CRI-100/150-FO, CRI-100/260-FO, CRI-150/200-FO

kích thủy lực 2 chiều rỗng FPT - ITALY được được sử dụng cùng với bơm thủy lực 2 chiều (bơm tay thủy lực, bơm điện thủy lực, bơm thủy lực động cơ khí nén, bơm thủy lực bằng pin,...). Khi bơm thủy lực đạt áp suất 700 Bar (10000 PSI) đồng nghĩa với kích thủy lực đã đạt được áp suất làm việc tối đa.

Bản vẽ kỹ thuật kích thủy lực 2 chiều rỗng tâm của FPT - Made in ITALY:

Thông số kỹ thuật kích thủy lực 2 chiều rỗng của FPT - Made in ITALY:

tải

trọng

hành

trình

model

FORCE

max kN

SECTION

cm2

VOLUME

cm3

lỗ

rỗng

WEIGHT

ton

mm Thrust Traction Thrust Traction Thrust Traction mm Kg
30 50 CRI-30/50-FO 295,3 29,4 42,2 19,6 211 99 33,5 11,7
100 CRI-30/100-FO 295,3 29,4 42,2 19,6 422 197 33,5 15,3
150 CRI-30/150-FO 295,3 29,4 42,2 19,6 633 295 33,5 18,3
260 CRI-30/260-FO 295,3 29,4 42,2 19,6 1097 510 33,5 26,4
60 75 CRI-60/75-FO 589,6 77,8 84,2 51,8 632 389 54,5 25,1
160 CRI-60/160-FO 589,6 77,8 84,2 51,8 1348 830 54,5 33,4
260 CRI-60/260-FO 589,6 77,8 84,2 51,8 2191 1348 54,5 43,3
100 75 CRI-100/75-FO 947 121,6 135,28 81,09 1015 608 80,5 52
150 CRI-100/150-FO 947 121,6 135,28 81,09 2029 1216 80,5 65,5
260 CRI-100/260-FO 947 121,6 135,28 81,09 3517 2108 80,5 85,4
150 200 CRI-150/200-FO 1435 160,2 205 106,8 4100 2136 80,5 101

 

kích thủy lực rỗng tâm 2 chiều của FPT - Made in ITALY có các loại sau:

kích thủy lực rỗng 30 tấn, hành trình làm việc 50mm, kích 2 chiều, model CRI-30/50-FO

kích thủy lực rỗng 30 tấn, hành trình làm việc 100mm, kích 2 chiều, model CRI-30/100-FO

kích thủy lực rỗng 30 tấn, hành trình làm việc 150mm, kích 2 chiều, model CRI-30/150-FO

kích thủy lực rỗng 30 tấn, hành trình làm việc 260mm, kích 2 chiều, model CRI-30/260-FO

kích thủy lực rỗng 60 tấn, hành trình làm việc 75mm, kích 2 chiều, model CRI-60/75-FO

kích thủy lực rỗng 60 tấn, hành trình làm việc 160mm, kích 2 chiều, model CRI-60/160-FO

kích thủy lực rỗng 60 tấn, hành trình làm việc 260mm, kích 2 chiều, model CRI-60/260-FO

kích thủy lực rỗng 100 tấn, hành trình làm việc 75mm, kích 2 chiều, model CRI-100/75-FO

kích thủy lực rỗng 100 tấn, hành trình làm việc 150mm, kích 2 chiều, model CRI-100/150-FO

kích thủy lực rỗng 100 tấn, hành trình làm việc 260mm, kích 2 chiều, model CRI-100/260-FO

kích thủy lực rỗng 150 tấn, hành trình làm việc 200mm, kích 2 chiều, model CRI-150/200-FO

Thông tin cơ bản về kích thủy lực rỗng tâm 2 chiều của FPT - Made in ITALY:

kích thủy lực 2 chiều rỗng FPT - ITALY hay còn gọi là con đội thủy lực rỗng bơm rời hoặc kích thủy lực rỗng hoặc xilanh thủy lực rỗng hoạt động với áp suất làm việc max 700 Bar (10000 PSI) và sử dụng 2 đường dầu vào bên trong lòng kích. Kích thủy lực 2 chiều rỗng có lỗ rỗng xuyên tâm được áp dụng sử dụng trong nhiều mục đích sử dụng khác nhau như: có thể dùng để nâng, ép, đẩy, kéo,.... và sử dụng để kéo, căng

Tải trọng làm việc và tên thông dụng: kích thủy lực 2 chiều rỗng 30 tấn, kích thủy lực 2 chiều rỗng 60 tấn, kích thủy lực 2 chiều rỗng 100 tấn, kích thủy lực 2 chiều rỗng 150 tấn
Model kích thủy lực 2 chiều rỗng: CRI-30/50-FO, CRI-30/100-FO, CRI-30/150-FO, CRI-30/260-FO, CRI-60/75-FO, CRI-60/160-FO, CRI-60/260-FO, CRI-100/75-FO, CRI-100/150-FO, CRI-100/260-FO, CRI-150/200-FO

kích thủy lực 2 chiều rỗng FPT - ITALY được được sử dụng cùng với bơm thủy lực 2 chiều (bơm tay thủy lực, bơm điện thủy lực, bơm thủy lực động cơ khí nén, bơm thủy lực bằng pin,...). Khi bơm thủy lực đạt áp suất 700 Bar (10000 PSI) đồng nghĩa với kích thủy lực đã đạt được áp suất làm việc tối đa.

Bản vẽ kỹ thuật kích thủy lực 2 chiều rỗng tâm của FPT - Made in ITALY:

Thông số kỹ thuật kích thủy lực 2 chiều rỗng của FPT - Made in ITALY:

tải

trọng

hành

trình

model

FORCE

max kN

SECTION

cm2

VOLUME

cm3

lỗ

rỗng

WEIGHT

ton

mm Thrust Traction Thrust Traction Thrust Traction mm Kg
30 50 CRI-30/50-FO 295,3 29,4 42,2 19,6 211 99 33,5 11,7
100 CRI-30/100-FO 295,3 29,4 42,2 19,6 422 197 33,5 15,3
150 CRI-30/150-FO 295,3 29,4 42,2 19,6 633 295 33,5 18,3
260 CRI-30/260-FO 295,3 29,4 42,2 19,6 1097 510 33,5 26,4
60 75 CRI-60/75-FO 589,6 77,8 84,2 51,8 632 389 54,5 25,1
160 CRI-60/160-FO 589,6 77,8 84,2 51,8 1348 830 54,5 33,4
260 CRI-60/260-FO 589,6 77,8 84,2 51,8 2191 1348 54,5 43,3
100 75 CRI-100/75-FO 947 121,6 135,28 81,09 1015 608 80,5 52
150 CRI-100/150-FO 947 121,6 135,28 81,09 2029 1216 80,5 65,5
260 CRI-100/260-FO 947 121,6 135,28 81,09 3517 2108 80,5 85,4
150 200 CRI-150/200-FO 1435 160,2 205 106,8 4100 2136 80,5 101

 

kích thủy lực rỗng tâm 2 chiều của FPT - Made in ITALY có các loại sau:

kích thủy lực rỗng 30 tấn, hành trình làm việc 50mm, kích 2 chiều, model CRI-30/50-FO

kích thủy lực rỗng 30 tấn, hành trình làm việc 100mm, kích 2 chiều, model CRI-30/100-FO

kích thủy lực rỗng 30 tấn, hành trình làm việc 150mm, kích 2 chiều, model CRI-30/150-FO

kích thủy lực rỗng 30 tấn, hành trình làm việc 260mm, kích 2 chiều, model CRI-30/260-FO

kích thủy lực rỗng 60 tấn, hành trình làm việc 75mm, kích 2 chiều, model CRI-60/75-FO

kích thủy lực rỗng 60 tấn, hành trình làm việc 160mm, kích 2 chiều, model CRI-60/160-FO

kích thủy lực rỗng 60 tấn, hành trình làm việc 260mm, kích 2 chiều, model CRI-60/260-FO

kích thủy lực rỗng 100 tấn, hành trình làm việc 75mm, kích 2 chiều, model CRI-100/75-FO

kích thủy lực rỗng 100 tấn, hành trình làm việc 150mm, kích 2 chiều, model CRI-100/150-FO

kích thủy lực rỗng 100 tấn, hành trình làm việc 260mm, kích 2 chiều, model CRI-100/260-FO

kích thủy lực rỗng 150 tấn, hành trình làm việc 200mm, kích 2 chiều, model CRI-150/200-FO

kích thủy lực rỗng, kích thủy lực 2 chiều, có lỗ rỗng xuyên tâm

Xuất xứ: F.P.T (Fluid Power Technology) - Made in ITALY.

CO/CQ do nhà sản xuất cấp.

Thời gian giao hàng: Liên hệ.

Bảo hành: 12 tháng.

Giao hàng: Tận nơi.

Kết nối Intagrams
thiết kế nội thất biệt thự tphcm Spa chăm sóc da Spa trị tàn nhang