kích thủy lực bằng nhôm TECPOS-KOREA

Xuất xứ: TECPOS-KOREA

Tải trọng làm việc: 20 tấn - 30 tấn - 50 tấn - 100 tấn - 150 tấn

Hành trình làm việc: 50mm - 100mm - 150mm

CO/CQ do nhà sản xuất cấp.

Thời gian giao hàng: Liên hệ.

Bảo hành: 12 tháng.

Giao hàng: Tận nơi.

Giá: Liên hệ

MASP : 0932182327

Model: TAR

Xuất xứ: TECPOS-KOREA

Tải trọng làm việc: 20 tấn - 30 tấn - 50 tấn - 100 tấn - 150 tấn

Hành trình làm việc: 50mm - 100mm - 150mm

CO/CQ do nhà sản xuất cấp.

Thời gian giao hàng: Liên hệ.

Bảo hành: 12 tháng.

Giao hàng: Tận nơi.