kích móc thủy lực TECPOS-KOREA

Xuất xứ: TECPOS-KOREA

Tải trọng làm việc: 5 tấn - 10 tấn - 20 tấn - 30 tấn

Hành trình làm việc: 120mm - 150mm - 160mm

CO/CQ do nhà sản xuất cấp.

Thời gian giao hàng: Liên hệ.

Bảo hành: 12 tháng.

Giao hàng: Tận nơi.

Giá: Liên hệ

MASP : 0932182327

Model: TLJ

Xuất xứ: TECPOS-KOREA

Tải trọng làm việc: 5 tấn - 10 tấn - 20 tấn - 30 tấn

Hành trình làm việc: 120mm - 150mm - 160mm

CO/CQ do nhà sản xuất cấp.

Thời gian giao hàng: Liên hệ.

Bảo hành: 12 tháng.

Giao hàng: Tận nơi.