Con lăn vận chuyển (rùa đẩy kéo hàng) bánh tròn

Xuất xứ: Cargo Trolley

Tải trọng làm việc: 6 tấn - 36 tấn

Số bánh: 4 - 25 bánh tròn

Vật liệu bánh: Urethane ,Alloy steel, Nylon

CO/CQ do nhà sản xuất cấp.

Thời gian giao hàng: Hàng có sẵn, giao hàng trong vòng 24 giờ kể từ khi đặt hàng.

Bảo hành: 12 tháng.

Giao hàng: Tận nơi.

Giá: GST (6 tấn - 36 tấn)

MASP : 0932182327

Model: Cargo Trolley

con lăn vận chuyển hay còn được gọi là rùa kéo hàng.
con lăn vận chuyển được sử dụng để nâng và kéo di chuyển máy móc - thiết bị có trọng lượng lớn trong các công trình, nhà máy, dự án để di chuyển máy móc thiết bị vào vị trí lắp đặt.
con lăn vận chuyển có nhiều loại khác nhau như: con lăn vận chuyển bánh tròn, con lăn vận chuyển bánh xích, con lăn vận chuyển kết hợp xoay bàn nâng.

con lăn vận chuyển Cargo Trolley dòng GST là dòng con lăn vận chuyển được thiết kế di chuyển bằng bánh tròn với số lượng bánh lăn từ 4 - 25 bánh lăn tròn.
con lăn vận chuyển Cargo Trolley dòng GST tùy vào tải trọng của từng dòng và môi trường sử dụng khác nhau có các loại vật liệu bánh lăn bằng Urethane ,Alloy steel, Nylon.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA CON LĂN VẬN CHUYỂN CARGO TROLLEY DÒNG GST:

 

Model

Max Load
Tải trọng làm việc max
Common Load
Tải trọng làm việc trung bình
Wheel Qty
Số lượng bánh
Measurement
Kích thước cơ bản

NW
Trọng lượng net
 

Tấn (T)

Tấn (T) (pcs) (mm)

(kg)

GST-6

6 3 4 300*225*110

15.00

 

GST-8

8 4 6 400*225*110

21.00

 

GST-12

12 6 8 500*225*110

30.00

 

GST-15

15 7 9 400*313*110

32.00

 

GST-18

18 9 12 500*313*110

43.00

 

GST-24

24 12 16 550*380*115

65.00

 

GST-30

30 15 20 690*380*115

79.00

 

GST-36

36 18 25 690*462*115

95.00

con lăn vận chuyển model GST-6 con lăn vận chuyển 6 tấn
con lăn vận chuyển model GST-8  con lăn vận chuyển 8 tấn
con lăn vận chuyển model GST-12 
con lăn vận chuyển 12 tấn
con lăn vận chuyển model GST-15 
con lăn vận chuyển 15 tấn
con lăn vận chuyển model GST-18 
con lăn vận chuyển 18 tấn
con lăn vận chuyển model GST-24 
con lăn vận chuyển 24 tấn
con lăn vận chuyển model GST-30 
con lăn vận chuyển 30 tấn
con lăn vận chuyển model GST-36
con lăn vận chuyển 36 tấn

Từ khóa: con lăn vận chuyển, con lan van chuyen, con đội rùa, con doi rua, kích rùa, kich rua, rùa đẩy hàng, rua day hang, rùa kéo hàng, rua keo hang, con lăn vận chuyển 6 tấn, con lan van chuyen 6 tan, con đội rùa 6 tấn, con doi rua 6 tan, kích rùa 6 tấn, kich rua 6 tan, rùa đẩy hàng 6 tấn, rua day hang 6 tan, rùa kéo hàng 6 tấn, rua keo hang 6 tan, con lăn vận chuyển 8 tấn, con lan van chuyen 8 tan, con đội rùa 8 tấn, con doi rua 8 tan, kích rùa 8 tấn, kich rua 8 tan, rùa đẩy hàng 8 tấn, rua day hang 8 tan, rùa kéo hàng 8 tấn, rua keo hang 8 tan, con lăn vận chuyển 12 tấn, con lan van chuyen 12 tan, con đội rùa 12 tấn, con doi rua 12 tan, kích rùa 12 tấn, kich rua 12 tan, rùa đẩy hàng 12 tấn, rua day hang 12 tan, rùa kéo hàng 12 tấn, rua keo hang 12 tan, con lăn vận chuyển 15 tấn, con lan van chuyen 15 tan, con đội rùa 15 tấn, con doi rua 15 tan, kích rùa 15 tấn, kich rua 15 tan, rùa đẩy hàng 15 tấn, rua day hang 15 tan, rùa kéo hàng 15 tấn, rua keo hang 15 tan, con lăn vận chuyển 18 tấn, con lan van chuyen 18 tan, con đội rùa 18 tấn, con doi rua 18 tan, kích rùa 18 tấn, kich rua 18 tan, rùa đẩy hàng 18 tấn, rua day hang 18 tan, rùa kéo hàng 18 tấn, rua keo hang 18 tan, con lăn vận chuyển 24 tấn, con lan van chuyen 24 tan, con đội rùa 24 tấn, con doi rua 24 tan, kích rùa 24 tấn, kich rua 24 tan, rùa đẩy hàng 24 tấn, rua day hang 24 tan, rùa kéo hàng 24 tấn, rua keo hang 24 tan, con lăn vận chuyển 30 tấn, con lan van chuyen 30 tan, con đội rùa 30 tấn, con doi rua 30 tan, kích rùa 30 tấn, kich rua 30 tan, rùa đẩy hàng 30 tấn, rua day hang 30 tan, rùa kéo hàng 30 tấn, rua keo hang 30 tan, con lăn vận chuyển 36 tấn, con lan van chuyen 36 tan, con đội rùa 36 tấn, con doi rua 36 tan, kích rùa 36 tấn, kich rua 36 tan, rùa đẩy hàng 36 tấn, rua day hang 36 tan, rùa kéo hàng 36 tấn, rua keo hang 36 tan

con lăn vận chuyển hay còn được gọi là rùa kéo hàng.
con lăn vận chuyển được sử dụng để nâng và kéo di chuyển máy móc - thiết bị có trọng lượng lớn trong các công trình, nhà máy, dự án để di chuyển máy móc thiết bị vào vị trí lắp đặt.
con lăn vận chuyển có nhiều loại khác nhau như: con lăn vận chuyển bánh tròn, con lăn vận chuyển bánh xích, con lăn vận chuyển kết hợp xoay bàn nâng.

con lăn vận chuyển Cargo Trolley dòng GST là dòng con lăn vận chuyển được thiết kế di chuyển bằng bánh tròn với số lượng bánh lăn từ 4 - 25 bánh lăn tròn.
con lăn vận chuyển Cargo Trolley dòng GST tùy vào tải trọng của từng dòng và môi trường sử dụng khác nhau có các loại vật liệu bánh lăn bằng Urethane ,Alloy steel, Nylon.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA CON LĂN VẬN CHUYỂN CARGO TROLLEY DÒNG GST:

 

Model

Max Load
Tải trọng làm việc max
Common Load
Tải trọng làm việc trung bình
Wheel Qty
Số lượng bánh
Measurement
Kích thước cơ bản

NW
Trọng lượng net
 

Tấn (T)

Tấn (T) (pcs) (mm)

(kg)

GST-6

6 3 4 300*225*110

15.00

 

GST-8

8 4 6 400*225*110

21.00

 

GST-12

12 6 8 500*225*110

30.00

 

GST-15

15 7 9 400*313*110

32.00

 

GST-18

18 9 12 500*313*110

43.00

 

GST-24

24 12 16 550*380*115

65.00

 

GST-30

30 15 20 690*380*115

79.00

 

GST-36

36 18 25 690*462*115

95.00

con lăn vận chuyển model GST-6 con lăn vận chuyển 6 tấn
con lăn vận chuyển model GST-8  con lăn vận chuyển 8 tấn
con lăn vận chuyển model GST-12 
con lăn vận chuyển 12 tấn
con lăn vận chuyển model GST-15 
con lăn vận chuyển 15 tấn
con lăn vận chuyển model GST-18 
con lăn vận chuyển 18 tấn
con lăn vận chuyển model GST-24 
con lăn vận chuyển 24 tấn
con lăn vận chuyển model GST-30 
con lăn vận chuyển 30 tấn
con lăn vận chuyển model GST-36
con lăn vận chuyển 36 tấn

Từ khóa: con lăn vận chuyển, con lan van chuyen, con đội rùa, con doi rua, kích rùa, kich rua, rùa đẩy hàng, rua day hang, rùa kéo hàng, rua keo hang, con lăn vận chuyển 6 tấn, con lan van chuyen 6 tan, con đội rùa 6 tấn, con doi rua 6 tan, kích rùa 6 tấn, kich rua 6 tan, rùa đẩy hàng 6 tấn, rua day hang 6 tan, rùa kéo hàng 6 tấn, rua keo hang 6 tan, con lăn vận chuyển 8 tấn, con lan van chuyen 8 tan, con đội rùa 8 tấn, con doi rua 8 tan, kích rùa 8 tấn, kich rua 8 tan, rùa đẩy hàng 8 tấn, rua day hang 8 tan, rùa kéo hàng 8 tấn, rua keo hang 8 tan, con lăn vận chuyển 12 tấn, con lan van chuyen 12 tan, con đội rùa 12 tấn, con doi rua 12 tan, kích rùa 12 tấn, kich rua 12 tan, rùa đẩy hàng 12 tấn, rua day hang 12 tan, rùa kéo hàng 12 tấn, rua keo hang 12 tan, con lăn vận chuyển 15 tấn, con lan van chuyen 15 tan, con đội rùa 15 tấn, con doi rua 15 tan, kích rùa 15 tấn, kich rua 15 tan, rùa đẩy hàng 15 tấn, rua day hang 15 tan, rùa kéo hàng 15 tấn, rua keo hang 15 tan, con lăn vận chuyển 18 tấn, con lan van chuyen 18 tan, con đội rùa 18 tấn, con doi rua 18 tan, kích rùa 18 tấn, kich rua 18 tan, rùa đẩy hàng 18 tấn, rua day hang 18 tan, rùa kéo hàng 18 tấn, rua keo hang 18 tan, con lăn vận chuyển 24 tấn, con lan van chuyen 24 tan, con đội rùa 24 tấn, con doi rua 24 tan, kích rùa 24 tấn, kich rua 24 tan, rùa đẩy hàng 24 tấn, rua day hang 24 tan, rùa kéo hàng 24 tấn, rua keo hang 24 tan, con lăn vận chuyển 30 tấn, con lan van chuyen 30 tan, con đội rùa 30 tấn, con doi rua 30 tan, kích rùa 30 tấn, kich rua 30 tan, rùa đẩy hàng 30 tấn, rua day hang 30 tan, rùa kéo hàng 30 tấn, rua keo hang 30 tan, con lăn vận chuyển 36 tấn, con lan van chuyen 36 tan, con đội rùa 36 tấn, con doi rua 36 tan, kích rùa 36 tấn, kich rua 36 tan, rùa đẩy hàng 36 tấn, rua day hang 36 tan, rùa kéo hàng 36 tấn, rua keo hang 36 tan

Xuất xứ: Cargo Trolley

Tải trọng làm việc: 6 tấn - 36 tấn

Số bánh: 4 - 25 bánh tròn

Vật liệu bánh: Urethane ,Alloy steel, Nylon

CO/CQ do nhà sản xuất cấp.

Thời gian giao hàng: Hàng có sẵn, giao hàng trong vòng 24 giờ kể từ khi đặt hàng.

Bảo hành: 12 tháng.

Giao hàng: Tận nơi.