CỜ LÊ THỦY LỰC TTL-4 (786.37 - 5226.68 Nm)

Xuất xứ: TORC LLC - USA.

CO/CQ do nhà sản xuất cấp.

Bảo hành: 12 tháng.

Giao hàng: Tận nơi.

Giá: Liên hệ

MASP : 0932182327

Model: TTL-4

Model

Torque

Hex

H

W

L

R

Weight

TTL-4 786.37 - 5226.68 Nm
(580 - 3,855 Ft. lbs)

1-7/16" - 3-1/2"
(36.51 - 88.90 mm)

5.36"
(136.14 mm)
2.58"
(65.53 mm)
10.06"
(255.52 mm)
1.32"
(33.53 mm)
4.25 lbs
(1.93 Kg)

Xuất xứ: TORC LLC - USA.

CO/CQ do nhà sản xuất cấp.

Bảo hành: 12 tháng.

Giao hàng: Tận nơi.