Cờ lê nhân lực USA 8000 Nm HG-50

Xuất xứ: Mountz - USA

CO/CQ do nhà sản xuất cấp.

Thời gian giao hàng: Liên hệ.

Bảo hành: 12 tháng.

Giao hàng: Tận nơi.

Giá: Liên hệ

MASP : Cờ lê nhân lực USA

Model: HG-50, 8000Nm, 20,5:1

Cờ lê nhân lực 8000 Nm của hãng Mountz - USA
Model HG-50
Part Number: 213707
Lực siết đầu ra max: 8000 Nm (5900 Lbf.ft)
Cấp nhân lực 1 x 20,5
Lực siết vào max 390 Nm (287,8 Lbf.ft)
Khẩu vào 3/4" (3/4 inch)
Khẩu ra 1-1/2" (1-1/2 inch)
Trọng lượng  16 Kg (35,3 Lbs)
Độ chính xác +/- 5%
Cờ lê nhân lực 8000 Nm của hãng Mountz - USA
Model HG-50
Part Number: 213707
Lực siết đầu ra max: 8000 Nm (5900 Lbf.ft)
Cấp nhân lực 1 x 20,5
Lực siết vào max 390 Nm (287,8 Lbf.ft)
Khẩu vào 3/4" (3/4 inch)
Khẩu ra 1-1/2" (1-1/2 inch)
Trọng lượng  16 Kg (35,3 Lbs)
Độ chính xác +/- 5%
Xuất xứ: Mountz - USA

CO/CQ do nhà sản xuất cấp.

Thời gian giao hàng: Liên hệ.

Bảo hành: 12 tháng.

Giao hàng: Tận nơi.