Cờ lê nhân lực USA 6000 Nm HG-40

Xuất xứ: Mountz - USA

CO/CQ do nhà sản xuất cấp.

Thời gian giao hàng: Liên hệ.

Bảo hành: 12 tháng.

Giao hàng: Tận nơi.

Giá: Liên hệ

MASP : Cờ lê nhân lực USA

Model: HG-40, 6000Nm, 16:1

Cờ lê nhân lực 6000 Nm của hãng Mountz - USA
Model HG-40
Part Number: 213706
Lực siết đầu ra max: 6000 Nm (4425 Lbf.ft)
Cấp nhân lực 1 x 16
Lực siết vào max 375 Nm (276,6 Lbf.ft)
Khẩu vào 3/4" (3/4 inch)
Khẩu ra 1-1/2" (1-1/2 inch)
Trọng lượng  15 Kg (33 Lbs)
Độ chính xác +/- 5%
Cờ lê nhân lực 6000 Nm của hãng Mountz - USA
Model HG-40
Part Number: 213706
Lực siết đầu ra max: 6000 Nm (4425 Lbf.ft)
Cấp nhân lực 1 x 16
Lực siết vào max 375 Nm (276,6 Lbf.ft)
Khẩu vào 3/4" (3/4 inch)
Khẩu ra 1-1/2" (1-1/2 inch)
Trọng lượng  15 Kg (33 Lbs)
Độ chính xác +/- 5%
Xuất xứ: Mountz - USA

CO/CQ do nhà sản xuất cấp.

Thời gian giao hàng: Liên hệ.

Bảo hành: 12 tháng.

Giao hàng: Tận nơi.