Cờ lê nhân lực USA 5000 Nm HG-30

Xuất xứ: Mountz - USA

CO/CQ do nhà sản xuất cấp.

Thời gian giao hàng: Liên hệ.

Bảo hành: 12 tháng.

Giao hàng: Tận nơi.

Giá: Liên hệ

MASP : Cờ lê nhân lực USA

Model: HG-30, 5000Nm, 14,3:1

Cờ lê nhân lực 3500 Nm của hãng Mountz - USA
Model HG-30
Part Number: 213705
Lực siết đầu ra max: 5000 Nm (3687 Lbf.ft)
Cấp nhân lực 1 x 14,3
Lực siết vào max 350 Nm (257,8 Lbf.ft)
Khẩu vào 3/4" (3/4 inch)
Khẩu ra 1-1/2" (1-1/2 inch)
Trọng lượng  7,02 Kg (15,6 Lbs)
Độ chính xác +/- 5%
Cờ lê nhân lực 3500 Nm của hãng Mountz - USA
Model HG-30
Part Number: 213705
Lực siết đầu ra max: 5000 Nm (3687 Lbf.ft)
Cấp nhân lực 1 x 14,3
Lực siết vào max 350 Nm (257,8 Lbf.ft)
Khẩu vào 3/4" (3/4 inch)
Khẩu ra 1-1/2" (1-1/2 inch)
Trọng lượng  7,02 Kg (15,6 Lbs)
Độ chính xác +/- 5%
Xuất xứ: Mountz - USA

CO/CQ do nhà sản xuất cấp.

Thời gian giao hàng: Liên hệ.

Bảo hành: 12 tháng.

Giao hàng: Tận nơi.