Cờ lê nhân lực USA 3500 Nm HG-20

Xuất xứ: Mountz - USA

CO/CQ do nhà sản xuất cấp.

Thời gian giao hàng: Liên hệ.

Bảo hành: 12 tháng.

Giao hàng: Tận nơi.

Giá: Liên hệ

MASP : Cờ lê nhân lực USA

Model: HG-20, 3500Nm, 11,5:1

Cờ lê nhân lực 3500 Nm của hãng Mountz - USA
Model HG-20
Part Number: 213704
Lực siết đầu ra max: 3500 Nm (2581 Lbf.ft)
Cấp nhân lực 1 x 11,5
Lực siết vào max 304 Nm (224 Lbf.ft)
Khẩu vào 3/4" (3/4 inch)
Khẩu ra 1" (1 inch)
Trọng lượng 5,09 Kg (11,3 Lbs)
Độ chính xác +/- 5%
Cờ lê nhân lực 3500 Nm của hãng Mountz - USA
Model HG-20
Part Number: 213704
Lực siết đầu ra max: 3500 Nm (2581 Lbf.ft)
Cấp nhân lực 1 x 11,5
Lực siết vào max 304 Nm (224 Lbf.ft)
Khẩu vào 3/4" (3/4 inch)
Khẩu ra 1" (1 inch)
Trọng lượng 5,09 Kg (11,3 Lbs)
Độ chính xác +/- 5%
Xuất xứ: Mountz - USA

CO/CQ do nhà sản xuất cấp.

Thời gian giao hàng: Liên hệ.

Bảo hành: 12 tháng.

Giao hàng: Tận nơi.