Cờ lê nhân lực USA 2700 Nm

Xuất xứ: Mountz - USA

CO/CQ do nhà sản xuất cấp.

Thời gian giao hàng: Liên hệ.

Bảo hành: 12 tháng.

Giao hàng: Tận nơi.

Giá: Liên hệ

MASP : Cờ lê nhân lực USA

Model: MTM-27, 2700Nm, 3,3:1

Cờ lê nhân lực 2700 Nm của hãng Mountz - USA
Model MTM-27
Part Number: 215027
Lực siết đầu ra max: 2700 Nm (2000 Lbf.ft)
Cấp nhân lực 1 x 3,3
Lực siết vào max 758 Nm (559 Lbf.ft)
Khẩu vào 3/4" (3/4 inch)
Khẩu ra 1" (1 inch)
Trọng lượng 3,4 Kg (7,5 Lbs)
Độ chính xác +/- 5%


Cờ lê nhân lực 2700 Nm của hãng Mountz - USA
Model MTM-27
Part Number: 215027
Lực siết đầu ra max: 2700 Nm (2000 Lbf.ft)
Cấp nhân lực 1 x 3,3
Lực siết vào max 758 Nm (559 Lbf.ft)
Khẩu vào 3/4" (3/4 inch)
Khẩu ra 1" (1 inch)
Trọng lượng 3,4 Kg (7,5 Lbs)
Độ chính xác +/- 5%


Xuất xứ: Mountz - USA

CO/CQ do nhà sản xuất cấp.

Thời gian giao hàng: Liên hệ.

Bảo hành: 12 tháng.

Giao hàng: Tận nơi.