Cờ lê nhân lực USA 1500 Nm

Xuất xứ: Mountz - USA

CO/CQ do nhà sản xuất cấp.

Thời gian giao hàng: Liên hệ.

Bảo hành: 12 tháng.

Giao hàng: Tận nơi.

Giá: Liên hệ

MASP : Cờ lê nhân lực USA

Model: MTM-15, 1500Nm, 6,5:1

Cờ lê nhân lực 1500 Nm của hãng Mountz - USA
Model MTM-15
Part Number: 215026
Lực siết đầu ra max: 1500 Nm (1105 Lbf.ft)
Cấp nhân lực 1 x 6,5
Lực siết vào max 231 Nm (170 Lbf.ft)
Khẩu vào 1/2" (1/2 inch)
Khẩu ra 3/4" (3/4 inch)
Trọng lượng 2,58 Kg (5,7 Lbs)
Độ chính xác +/- 5%


Cờ lê nhân lực 1500 Nm của hãng Mountz - USA
Model MTM-15
Part Number: 215026
Lực siết đầu ra max: 1500 Nm (1105 Lbf.ft)
Cấp nhân lực 1 x 6,5
Lực siết vào max 231 Nm (170 Lbf.ft)
Khẩu vào 1/2" (1/2 inch)
Khẩu ra 3/4" (3/4 inch)
Trọng lượng 2,58 Kg (5,7 Lbs)
Độ chính xác +/- 5%


Xuất xứ: Mountz - USA

CO/CQ do nhà sản xuất cấp.

Thời gian giao hàng: Liên hệ.

Bảo hành: 12 tháng.

Giao hàng: Tận nơi.