Cờ lê nhân lực USA 1400 Nm H-15*

Xuất xứ: Mountz - USA

CO/CQ do nhà sản xuất cấp.

Thời gian giao hàng: Liên hệ.

Bảo hành: 12 tháng.

Giao hàng: Tận nơi.

Giá: Liên hệ

MASP : Cờ lê nhân lực USA

Model: H-15*, 1400Nm, 3,5:1

Cờ lê nhân lực 1400 Nm của hãng Mountz - USA
Model H-15*
Part Number: 213701
Lực siết đầu ra max: 1400 Nm (1033 Lbf.ft)
Cấp nhân lực 1 x 3,5
Lực siết vào max 400 Nm (295 Lbf.ft)
Khẩu vào 3/4" (3/4 inch)
Khẩu ra 1" (1 inch)
Trọng lượng 3,98 Kg (8,8 Lbs)
Độ chính xác +/- 5%
Cờ lê nhân lực 1400 Nm của hãng Mountz - USA
Model H-15*
Part Number: 213701
Lực siết đầu ra max: 1400 Nm (1033 Lbf.ft)
Cấp nhân lực 1 x 3,5
Lực siết vào max 400 Nm (295 Lbf.ft)
Khẩu vào 3/4" (3/4 inch)
Khẩu ra 1" (1 inch)
Trọng lượng 3,98 Kg (8,8 Lbs)
Độ chính xác +/- 5%
Xuất xứ: Mountz - USA

CO/CQ do nhà sản xuất cấp.

Thời gian giao hàng: Liên hệ.

Bảo hành: 12 tháng.

Giao hàng: Tận nơi.