Bơm tay thủy lực 700 Bar

Xuất xứ: TONNERS - 100% Made in KOREA

CO do phòng thương mại và công nghiệp KOREA cấp

CQ do nhà sản xuất TONNERS cấp.

Thời gian giao hàng: Hàng có sẵn, giao hàng trong vòng 24 giờ kể từ khi đặt hàng

Bảo hành: 12 tháng.

Giao hàng: Tận nơi.

Giá: DP Serial

MASP : Hydraulic Hand Pump

Model: TONNERS - KOREA

Bơm tay thủy lực Tonners - Korea hay còn gọi là bơm tay thủy lực bơm rời hoặc tay bơm thủy lực dùng để cung cấp dầu và giữ áp dầu khi dùng chung với kích thủy lực hoặc các thiết bị thủy lực hoặc dụng cụ thủy lực với áp suất làm việc max 700 Bar (10000 PSI).

Bơm tay thủy lực 1 chiều chỉ có 1 ống dầu ra, dùng cho kích thủy lực và các thiết bị thủy lực 1 chiều.Bơm tay thủy lực 2 chiều chỉ có 2 ống dầu ra, dùng cho kích thủy lực và các thiết bị thủy lực 2 chiều.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Model bơm tay thủy lực: DP-16B, DP-1B, DP-2A, DP-3A, DP-3B

DP-16B : bơm tay thủy lực model DP-16B , thể tích bình dầu 280ml, thể tích dầu sử dụng 220ml, dùng cho kích thủy lực lùn hoặc các tools thủy lực cần sử dụng với lượng dầu nhỏ
DP-1B : bơm tay thủy lực model DP-1B, thể tích bình dầu 1000ml, thể tích dầu sử dụng 800ml, dùng cho kích thủy lực lùn hoặc các tools thủy lực cần sử dụng với lượng dầu nhỏ như: kích thủy lực 50 tấn hành trình làm việc 50mm DR-5050, kích thủy lực 30 tấn hành trình làm việc 100mm DR-30100, kích thủy lực 30 tấn hành trình làm việc 50mm DR-3050, kích thủy lực 20 tấn hành trình làm việc 200mm DR-20200, kích thủy lực 20 tấn hành trình làm việc 150mm DR-20150, kích thủy lực 20 tấn hành trình làm việc 100mm DR-20100, kích thủy lực 20 tấn hành trình làm việc 50mm DR-2050, kích thủy lực 10 tấn hành trình làm việc 200mm DR-10200, kích thủy lực 10 tấn hành trình làm việc 150mm DR-10150, kích thủy lực 10 tấn hành trình làm việc 100mm DR-10100, kích thủy lực 10 tấn hành trình làm việc 50mm DR-1050,
DP-2A : bơm tay thủy lực model DP-2A, thể tích bình dầu 2500ml, thể tích dầu sử dụng 1800ml, dùng cho kích thủy lực thông dụng hoặc các tools thủy lực cần sử dụng với lượng dầu vừa,.....
DP-3A : bơm tay thủy lực model DP-3A, bơm tay thủy lực model DP-3A, thể tích bình dầu 4300ml, thể tích dầu sử dụng 4000ml, dùng cho kích thủy lực  hoặc các tools thủy lực cần sử dụng với lượng dầu lớn
DP-3B : bơm tay thủy lực model DP-3B, bơm tay thủy lực model DP-3B, thể tích bình dầu 10000ml, thể tích dầu sử dụng 8000ml, dùng cho kích thủy lực hoặc các tools thủy lực cần sử dụng với lượng dầu lớn.

Bơm tay thủy lực Tonners - Korea hay còn gọi là bơm tay thủy lực bơm rời hoặc tay bơm thủy lực dùng để cung cấp dầu và giữ áp dầu khi dùng chung với kích thủy lực hoặc các thiết bị thủy lực hoặc dụng cụ thủy lực với áp suất làm việc max 700 Bar (10000 PSI).

Bơm tay thủy lực 1 chiều chỉ có 1 ống dầu ra, dùng cho kích thủy lực và các thiết bị thủy lực 1 chiều.Bơm tay thủy lực 2 chiều chỉ có 2 ống dầu ra, dùng cho kích thủy lực và các thiết bị thủy lực 2 chiều.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Model bơm tay thủy lực: DP-16B, DP-1B, DP-2A, DP-3A, DP-3B

DP-16B : bơm tay thủy lực model DP-16B , thể tích bình dầu 280ml, thể tích dầu sử dụng 220ml, dùng cho kích thủy lực lùn hoặc các tools thủy lực cần sử dụng với lượng dầu nhỏ
DP-1B : bơm tay thủy lực model DP-1B, thể tích bình dầu 1000ml, thể tích dầu sử dụng 800ml, dùng cho kích thủy lực lùn hoặc các tools thủy lực cần sử dụng với lượng dầu nhỏ như: kích thủy lực 50 tấn hành trình làm việc 50mm DR-5050, kích thủy lực 30 tấn hành trình làm việc 100mm DR-30100, kích thủy lực 30 tấn hành trình làm việc 50mm DR-3050, kích thủy lực 20 tấn hành trình làm việc 200mm DR-20200, kích thủy lực 20 tấn hành trình làm việc 150mm DR-20150, kích thủy lực 20 tấn hành trình làm việc 100mm DR-20100, kích thủy lực 20 tấn hành trình làm việc 50mm DR-2050, kích thủy lực 10 tấn hành trình làm việc 200mm DR-10200, kích thủy lực 10 tấn hành trình làm việc 150mm DR-10150, kích thủy lực 10 tấn hành trình làm việc 100mm DR-10100, kích thủy lực 10 tấn hành trình làm việc 50mm DR-1050,
DP-2A : bơm tay thủy lực model DP-2A, thể tích bình dầu 2500ml, thể tích dầu sử dụng 1800ml, dùng cho kích thủy lực thông dụng hoặc các tools thủy lực cần sử dụng với lượng dầu vừa,.....
DP-3A : bơm tay thủy lực model DP-3A, bơm tay thủy lực model DP-3A, thể tích bình dầu 4300ml, thể tích dầu sử dụng 4000ml, dùng cho kích thủy lực  hoặc các tools thủy lực cần sử dụng với lượng dầu lớn
DP-3B : bơm tay thủy lực model DP-3B, bơm tay thủy lực model DP-3B, thể tích bình dầu 10000ml, thể tích dầu sử dụng 8000ml, dùng cho kích thủy lực hoặc các tools thủy lực cần sử dụng với lượng dầu lớn.

Xuất xứ: TONNERS - 100% Made in KOREA

CO do phòng thương mại và công nghiệp KOREA cấp

CQ do nhà sản xuất TONNERS cấp.

Thời gian giao hàng: Hàng có sẵn, giao hàng trong vòng 24 giờ kể từ khi đặt hàng

Bảo hành: 12 tháng.

Giao hàng: Tận nơi.