Bơm điện thủy lực 700 Bar

Xuất xứ: TONNERS - 100% Made in KOREA

CO do phòng thương mại và công nghiệp KOREA cấp

CQ do nhà sản xuất TONNERS cấp.

Thời gian giao hàng: Hàng có sẵn, giao hàng trong vòng 24 giờ kể từ khi đặt hàng

Bảo hành: 12 tháng.

Giao hàng: Tận nơi.

Giá: DMP Serial

MASP : Electric Hydraulic Hand Pump

Model: TONNERS - KOREA

Bơm điện thủy lực 1 chiều Tonners - Korea hay còn gọi là bơm điện thủy lực hoặc bộ nguồn thủy lực dùng để cung cấp dầu và giữ áp dầu khi dùng chung với kích thủy lực 1 chiều hoặc các thiết bị thủy lực hoặc dụng cụ thủy lực 1 chiều với áp suất làm việc max 700 Bar (10000 PSI). Bơm điện thủy lực 1 chiều chỉ có 1 ống dầu ra, dùng cho kích thủy lực và các thiết bị thủy lực 1 chiều.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Model bơm điện thủy lực 1 chiều: DMP-1/3HP, DMP-1/2HP, DMP-1HP, DMP-2HP, DMP-3HP, DMP-5HP

DMP-1/3HP Manual valve (Bơm điện thủy lực 1 chiều 1/3HP, điều khiển bằng valve gạt tay),
DMP-1/3HP Solenoid valve (Bơm điện thủy lực 1 chiều 1/3HP, điều khiển bằng remote valve điện từ),
DMP-1/2HP Manual valve (Bơm điện thủy lực 1 chiều 1/2HP, điều khiển bằng valve gạt tay), 
DMP-1/2HP Solenoid valve (Bơm điện thủy lực 1 chiều 1/2HP, điều khiển bằng remote valve điện từ),  
DMP-1HP Manual valve (Bơm điện thủy lực 1 chiều 1HP, điều khiển bằng valve gạt tay), 
DMP-1HP Solenoid valve (Bơm điện thủy lực 1 chiều 1 HP, điều khiển bằng remote valve điện từ), 
DMP-2HP Manual valve (Bơm điện thủy lực 1 chiều 2HP, điều khiển bằng valve gạt tay),
DMP-2HP Solenoid valve (Bơm điện thủy lực 1 chiều 2 HP, điều khiển bằng remote valve điện từ), 
DMP-3HP Manual valve (Bơm điện thủy lực 1 chiều 3HP, điều khiển bằng valve gạt tay),
DMP-3HP Solenoid valve (Bơm điện thủy lực 1 chiều 3 HP, điều khiển bằng remote valve điện từ), 
DMP-5HP Manual valve (Bơm điện thủy lực 1 chiều 5HP, điều khiển bằng valve gạt tay),
DMP-5HP Solenoid valve (Bơm điện thủy lực 1 chiều 5 HP, điều khiển bằng remote valve điện từ),

Bơm điện thủy lực 1 chiều Tonners - Korea hay còn gọi là bơm điện thủy lực hoặc bộ nguồn thủy lực dùng để cung cấp dầu và giữ áp dầu khi dùng chung với kích thủy lực 1 chiều hoặc các thiết bị thủy lực hoặc dụng cụ thủy lực 1 chiều với áp suất làm việc max 700 Bar (10000 PSI). Bơm điện thủy lực 1 chiều chỉ có 1 ống dầu ra, dùng cho kích thủy lực và các thiết bị thủy lực 1 chiều.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Model bơm điện thủy lực 1 chiều: DMP-1/3HP, DMP-1/2HP, DMP-1HP, DMP-2HP, DMP-3HP, DMP-5HP

DMP-1/3HP Manual valve (Bơm điện thủy lực 1 chiều 1/3HP, điều khiển bằng valve gạt tay),
DMP-1/3HP Solenoid valve (Bơm điện thủy lực 1 chiều 1/3HP, điều khiển bằng remote valve điện từ),
DMP-1/2HP Manual valve (Bơm điện thủy lực 1 chiều 1/2HP, điều khiển bằng valve gạt tay), 
DMP-1/2HP Solenoid valve (Bơm điện thủy lực 1 chiều 1/2HP, điều khiển bằng remote valve điện từ),  
DMP-1HP Manual valve (Bơm điện thủy lực 1 chiều 1HP, điều khiển bằng valve gạt tay), 
DMP-1HP Solenoid valve (Bơm điện thủy lực 1 chiều 1 HP, điều khiển bằng remote valve điện từ), 
DMP-2HP Manual valve (Bơm điện thủy lực 1 chiều 2HP, điều khiển bằng valve gạt tay),
DMP-2HP Solenoid valve (Bơm điện thủy lực 1 chiều 2 HP, điều khiển bằng remote valve điện từ), 
DMP-3HP Manual valve (Bơm điện thủy lực 1 chiều 3HP, điều khiển bằng valve gạt tay),
DMP-3HP Solenoid valve (Bơm điện thủy lực 1 chiều 3 HP, điều khiển bằng remote valve điện từ), 
DMP-5HP Manual valve (Bơm điện thủy lực 1 chiều 5HP, điều khiển bằng valve gạt tay),
DMP-5HP Solenoid valve (Bơm điện thủy lực 1 chiều 5 HP, điều khiển bằng remote valve điện từ),

Xuất xứ: TONNERS - 100% Made in KOREA

CO do phòng thương mại và công nghiệp KOREA cấp

CQ do nhà sản xuất TONNERS cấp.

Thời gian giao hàng: Hàng có sẵn, giao hàng trong vòng 24 giờ kể từ khi đặt hàng

Bảo hành: 12 tháng.

Giao hàng: Tận nơi.