CON LĂN VẬN CHUYỂN (RÙA) BÁNH TRÒN

Xuất xứ: Cargo Trolley

Tải trọng làm việc: 6 tấn - 36 tấn

Số bánh: 4 - 25 bánh tròn

Vật liệu bánh: Urethane ,Alloy steel, Nylon

CO/CQ do nhà sản xuất cấp.

Thời gian giao hàng: Hàng có sẵn, giao hàng trong vòng 24 giờ kể từ khi đặt hàng.

Bảo hành: 12 tháng.

Giao hàng: Tận nơi.

Giá: GST (6 tấn - 36 tấn)

MASP : 0932182327

Model: Cargo Trolley

con lăn vận chuyển hay còn được gọi là rùa kéo hàng.
con lăn vận chuyển được sử dụng để nâng và kéo di chuyển máy móc - thiết bị có trọng lượng lớn trong các công trình, nhà máy, dự án để di chuyển máy móc thiết bị vào vị trí lắp đặt.
con lăn vận chuyển có nhiều loại khác nhau như: con lăn vận chuyển bánh tròn, con lăn vận chuyển bánh xích, con lăn vận chuyển kết hợp xoay bàn nâng.

con lăn vận chuyển Cargo Trolley dòng GST là dòng con lăn vận chuyển được thiết kế di chuyển bằng bánh tròn với số lượng bánh lăn từ 4 - 25 bánh lăn tròn.
con lăn vận chuyển Cargo Trolley dòng GST tùy vào tải trọng của từng dòng và môi trường sử dụng khác nhau có các loại vật liệu bánh lăn bằng Urethane ,Alloy steel, Nylon.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA CON LĂN VẬN CHUYỂN CARGO TROLLEY DÒNG GST:

con lăn vận chuyển model GST-6 con lăn vận chuyển 6 tấn
con lăn vận chuyển model GST-8  con lăn vận chuyển 8 tấn
con lăn vận chuyển model GST-12 
con lăn vận chuyển 12 tấn
con lăn vận chuyển model GST-15 
con lăn vận chuyển 15 tấn
con lăn vận chuyển model GST-18 
con lăn vận chuyển 18 tấn
con lăn vận chuyển model GST-24 
con lăn vận chuyển 24 tấn
con lăn vận chuyển model GST-30 
con lăn vận chuyển 30 tấn
con lăn vận chuyển model GST-36
con lăn vận chuyển 36 tấn

con lăn vận chuyển hay còn được gọi là rùa kéo hàng.
con lăn vận chuyển được sử dụng để nâng và kéo di chuyển máy móc - thiết bị có trọng lượng lớn trong các công trình, nhà máy, dự án để di chuyển máy móc thiết bị vào vị trí lắp đặt.
con lăn vận chuyển có nhiều loại khác nhau như: con lăn vận chuyển bánh tròn, con lăn vận chuyển bánh xích, con lăn vận chuyển kết hợp xoay bàn nâng.

con lăn vận chuyển Cargo Trolley dòng GST là dòng con lăn vận chuyển được thiết kế di chuyển bằng bánh tròn với số lượng bánh lăn từ 4 - 25 bánh lăn tròn.
con lăn vận chuyển Cargo Trolley dòng GST tùy vào tải trọng của từng dòng và môi trường sử dụng khác nhau có các loại vật liệu bánh lăn bằng Urethane ,Alloy steel, Nylon.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA CON LĂN VẬN CHUYỂN CARGO TROLLEY DÒNG GST:

con lăn vận chuyển model GST-6 con lăn vận chuyển 6 tấn
con lăn vận chuyển model GST-8  con lăn vận chuyển 8 tấn
con lăn vận chuyển model GST-12 
con lăn vận chuyển 12 tấn
con lăn vận chuyển model GST-15 
con lăn vận chuyển 15 tấn
con lăn vận chuyển model GST-18 
con lăn vận chuyển 18 tấn
con lăn vận chuyển model GST-24 
con lăn vận chuyển 24 tấn
con lăn vận chuyển model GST-30 
con lăn vận chuyển 30 tấn
con lăn vận chuyển model GST-36
con lăn vận chuyển 36 tấn

Xuất xứ: Cargo Trolley

Tải trọng làm việc: 6 tấn - 36 tấn

Số bánh: 4 - 25 bánh tròn

Vật liệu bánh: Urethane ,Alloy steel, Nylon

CO/CQ do nhà sản xuất cấp.

Thời gian giao hàng: Hàng có sẵn, giao hàng trong vòng 24 giờ kể từ khi đặt hàng.

Bảo hành: 12 tháng.

Giao hàng: Tận nơi.